Vis studentum.no som: Mobil

Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
2 semester
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Porsgrunn
Søknadsfrist: Fortløpende opptak frem til 1. juni
Ja

Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner - Videreutdanning

Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner

Videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner

Videreutdanning i bedre forståelse av samspill og tilknytning mellom barn og foreldre/omsorgspersoner er et tilbud til fagpersoner som ønsker bedre kunnskap og forståelse om tilknytning og samspill, og bruk av aktuelle metoder for å styrke egen handlingskompetanse.

Hvorfor Samspill og tilknytning?

Målet for studiet er å tilegne seg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan tilknytning og samspill i nære omsorgsrelasjoner former og påvirker utviklingsforløpet hos barn og unge. Fokus er på kunnskap og forståelse for gode utviklingsforløp, og utviklingsforløp hvor barn utvikler destruktive samspillmønstre med sine nære omsorgspersoner. Studiet vektlegger utvikling av studentenes egen handlingskompetanse gjennom praktisk bruk av ulike verktøy under veiledning.

Det vektlegges særlig utvikling av kompetanse i å observere, gjenkjenne og forstå tilknytningsadferd, og kunne gjøre en kvalifiserende vurdering av endringsmuligheter for barn og nære omsorgspersoner.

Temaer på de 6 samlingene:

  • delemne 1: utviklingspsykologi i et relasjonelt perspektiv
  • delemne 2: kliniske vurderinger av samspill og tilknytning
  • delemne 3: aktuelle kartleggingsverktøy
  • delemne 4: praktisk trening i ulike karleggingsverktøy
  • delemne 5: intervensjon mot ulike målgrupper
  • delemne 6: avslutningsforelsening,oppsummering og eksamen.

Ved søknaden må det følge en bekreftelse på minst 2 års relevant yrkespraksis.

Jobbmuligheter

Videreutdanningen er et tilbud til fagpersoner som ønsker et kunnskapsgrunnlag og innføring i aktuelle metoder for bedre å forstå ulike former for samspill og tilknytning, og kunne gjøre en kvalifisert vurdering av endringsmuligheter.

Videreutdanningen er særlig aktuell for personer med yrkeserfaring innen arbeid med barn og unge i risikosonen for samspills- og tilknytningsforstyrrelser.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad + 2 års relevant yrkespraksis

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / Videreutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Utdanningen er et betalingsstudium. Kontakt Universitetet i Sørøst-Norge for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!