Vis studentum.no som: Mobil

Samfunn og helse - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
8 semester (deltid, samlingsbasert)
Master, 2 år
Ja
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Drammen, Horten, Porsgrunn

Samfunn og helse - Master

master i samfunn og helse - universitetet i sørøs-norge

Master i samfunn og helse

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har som mål å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser i å identifisere, beskrive og vurdere sammenhenger mellom samfunnsutvikling og helse. USN tilbyr fire tverrfaglige studieretninger.

Fire studieretninger, tre campuser

Studiet er samlings- og flercampusbasert. Det er noen fellesemner som gjelder for alle studieretningene. Disse fellesemnene veksler mellom å bli undervist i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. For høsten 2019 gjennomføres undervisningen slik:

 • Uke 34, 19-21. august ved campus Porsgrunn
 • Uke 38, 16.-19. september ved campus Vestfold
 • Uke 45, 4.-7. november i ved campus Drammen

Du søker opptak til en av studieretningene. De fire studieretningene er:

 • Helsefremmende arbeid
 • Forebyggende arbeid med barn og unge
 • Psykisk helse- og rusarbeid
 • Funksjonshemming og samhandling

Studieretningsemnene i Forebyggende arbeid med barn og unge og Funksjonshemming og samhandling undervises ved campus Porsgrunn. Studieretningsemnene i Helsefremmende arbeid undervises ved campus Vestfold. For studieretningsemnene i Psykisk helse- og rusarbeid vil undervisningen veksle mellom all tre campus.

Studiet tilbys primært som et deltidsstudium, men kan også gjennomføres på 2 år (heltid) eller 3 år. Heltid kan tilbys først for studenter som starter i 2020.

Hvorfor master i samfunn og helse?

Sammenhengene mellom samfunn og helse er mange og sammensatte, mens kunnskapene innenfor de enkelte profesjonene og disiplinene er begrensede. Innenfor alle politikkområder, men særlig innenfor helse-, sosial- og velferdsfeltet, beskrives et stort behov for tverrfaglig kompetanse i å fremme de kvalitetene ved samfunn og sosiale fellesskap som styrker folks helse.

 • Kan vi unngå å reprodusere sosial ulikhet?
 • Kan vi skape støttende miljøer og inkluderende samfunn?
 • Hvorfor kommer noen seg etter mange års rusbruk?
 • Hvorfor føler mange seg snakket om, ikke med?
 • Blir vi mer ensomme i en global verden?
 • Hvordan kan profesjonelle jobbe bedre sammen?

Spørsmålene stilt over kan tilsynelatende gis entydige svar som kan omsettes i praksis, men nettopp praksis viser at bestemte svar fungerer i noen sammenhenger og ikke alle. Samfunn og helse er derfor et temaområde det er utfordrende og interessant å jobbe med, både akademisk og i arbeidsliv og samfunnsliv for øvrig.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i samfunn og helse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Opptakskrav/Søknad

For opptak til masterstudiet kreves bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper (jf. forskrift om opptak for USN).

For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktergjennomsnitt C eller bedre.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Samfunn og helse - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Samfunn og helse - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!