Vis studentum.no som: Mobil

Radiografi - Bachelor

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Drammen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Radiografi - Bachelor

Bachelor i radiografi - Høgskolen i Sørøst-Norge

Bachelor i radiografi

Radiografi er læren om hvordan vi framskaffer nødvendig bildemateriale for å oppdage, behandle eller lindre sykdom ved bruk av avansert teknologi som røntgen, isotoper, ultralyd eller magnetisk resonans. Vi kaller dette bildediagnostiske undersøkelser.

En radiograf får stort ansvar og har er en viktig rolle i det helsefaglige teamet. Radiografer er høyt spesialiserte, og det er ingen andre yrkesgrupper som uten videre kan gjøre det en radiograf gjør. Radiografer jobber med medisinsk strålebruk, avansert teknologi, og til tider svært utfordrende omsorg. Gjennom dette studiet lærer deg å takle situasjoner der det kreves raske avgjørelser og handling.

Yrkesmuligheter

Du får en utfordrende jobb i spenningsfeltet mellom teknologi og omsorg. De fleste radiografer arbeider i helsevesenet, mange av dem på sykehus, i avdelinger for stråleterapi, nukleærmedisin og bildediagnostikk.

Radiografutdanningen kan også gi deg grunnlag for å jobbe i private røntgeninstitutter, med undervisning, i industriell radiografi eller i firmaer som produserer røntgenutstyr, kontrastmidler og lignende.

Dette lærer du på bachelor i radiografi

Radiografer jobber med bildediagnostikk og behandling. Bildemateriale som radiografen fremskaffer skal gi legene en god forutsetning for å stille riktig diagnose og for å gi pasientene korrekt behandling. Den teknologiske utviklingen gjør at radiografens rolle er dynamisk, og faget krever stadig oppdatering.

Det er radiografen som gir strålebehandling til pasienter som har fått kreft, og som har det faglige ansvaret for pasienten når han eller hun kommer til undersøkelse og behandling. Du må kunne forklare pasienten og de pårørende hvordan slike undersøkelser og behandlinger foregår, samt ha ønske om å gi det enkelte mennesket omsorg og respekt i en teknologisk hverdag.

Undervisningsformen er en kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og ferdighetstrening/simulering. Teori og praksis blir integrert gjennom hele utdanningen. I løpet av praksisstudiene tilegner du deg kunnskap og faglig innsikt i samarbeid med erfarne yrkesutøvere.

Du skal lære å arbeide med de utfordringer og dilemmaer som preger en helsearbeiders hverdag. Praksisstudiene foregår i ulike helseforetak i Sør-Norge.

Utdanningen gir deg kunnskap om radiografi som fag og yrke. Du får også kunnskap om rutiner for strålevern, kvalitetssikring og dokumentasjon av utført arbeid. Gjennom studiet vil du også utvikle din evne til etisk refleksjon.

Opptakskrav/Søknad

  • Generell studiekompetanse
  • Politiattest
  • Medisinsk testing

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Radiografi - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Radiografi - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Da guttens mage lyste opp skjønt...

Etter endt utdanning ved HSN fikk Kirsty Børnes jobb som seksjonsleder på sykehus.
– Masterstudiet ga meg selvtillit og faglig tyngde til å søke stillingen da den ble ledig.

Les mer