Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Psykososialt arbeid med familier med barn 0-4 år

En god psykisk helse er et viktig fundament for å mestre livet og dets utfordringer på en bra måte.

Dette er psykososialt arbeid

Et overordnet mål for Regjeringens barne- og ungdomspolitikk er å gi alle barn og unge likeverdige tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av sosial bakgrunn og hvor i landet de bor.

Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse har en klar helsefremmende og forebyggende profil. Planen understreker betydningen av økt vekt på tidlig forebyggende hjelp til barn og familier.

Ett av tiltakene som skisseres i planen, er kompetanseheving gjennom en formell videreutdanning i psykososialt arbeid for barn og unge, rettet mot høyskoleutdannet personell i kommunenes ulike tjenester.

Videreutdanningen i psykososialt arbeid med familier med barn i alderen 0-4 år er utviklet som et svar på dette behovet.

Utdanningen etableres som et samarbeid mellom universitetet og Regionssenteret for barn og unges psykiske helse, Helse Øst og Sør, samt Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Buskerud HF.

Studiets målgruppe

Studiet retter seg mot ansatte innen kommunale helsestasjoner, psykiatritjenester, voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien, samt ansatte ved spesialpedagogiske tiltak som barnehager og PP-tjenesten, barnevernet, Bufetat, familievernet, sykehusets barneavdeling, føde- og barselavdeling, nyfødt intensiv avdeling og habiliteringstjeneste, og Alternativ til abort (Amatea).

Dette lærer du hos oss

 • Tidlig samspill og spedbarnsutvikling. Tilknytning og psykisk helse. Nyere modeller for hjernens utvikling.
 • Utviklingsforstyrrelser, reguleringsvansker og biomedisinske risikotilstander, sårbarhet og beskyttelsesfaktorer.
 • Samspill og omsorg når foreldrene har egne problemer (rus, psykiatri). Samspill og omsorg når barnet har medfødte vansker (biomedisinske tilstander, funksjonsforstyrrelser). Tilrettelegging av tidlig omsorg for optimal hjerneutvikling.
 • Etniske minoritetsgrupper. Forskjellig praksis rundt partnerskap, svangerskap, fødsel og barseltid Hva har dette å si for foreldrenes fortolkning av barnet sitt og forberedelse til sitt foreldreskap. Skadelige og ikke skadelige oppdragelsestradisjoner. Tolkebruk og naturlige hjelpere.
 • Metoder for screening og undersøkelser for identifisering og vurdering av barnets psykiske helse. Modeller for observasjon og vurdering av ugunstig foreldre-barn samspill. (Ages and Stages Questionnaires, Video-observasjon)
 • Modeller for intervensjon og behandlingstiltak. Familierettede og videobaserte behandlingsmodeller. Arbeid med spedbarnsfamilier når barnets omsorg er truet (rus, psykiske vansker hos foreldrene). Arbeid med fosterfamilier. Arbeid med å bearbeide sorgen, styrke samholdet og gi samspillsveiledning til foreldre som har fått et funksjonshemmet barn.
 • Tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid med familier som trenger spesiell oppfølging og støtte i omsorgen for barnet. Brukermedvirkning i det løpende samarbeidet med foreldrene.
 • Personlig kompetanse hos behandler/hjelper. Etablering av arbeidsallianse med familien som fremmer utvikling og endring. Etiske dilemma i arbeid med de yngste barna.
 • Evaluering av eget arbeid.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!