Vis studentum.no som: Mobil

Pedagogikk - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid/deltid
2 år
Master, 2 år
Ja
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Drammen, Horten, Notodden

Pedagogikk - Master

Master i pedagogikk med spesialisering i barnehageutvikling, spesialpedagogikk eller utdanningsledelse

Master i pedagogikk med spesialisering i barnehageutvikling, spesialpedagogikk eller utdanningsledelse

Masterstudiet i pedagogikk presenterer ulike perspektiver på pedagogikk som vitenskap. Studiet er profesjonsrettet mot ulike læringsmiljøer, og gir kunnskap og kompetanse innen barnehageutvikling, utdanningsledelse eller spesialpedagogisk arbeid.

Dette lærer du på master i pedagogikk

Studiet består av tre deler.

  • Del 1 har ett felles studieemne for alle studenter
  • Del 2 har fire fordypningsemner i hhv. barnehageutvikling, spesialpedagogikk eller utdanningsledelse
  • Del 3 har et felles studieemne med vitenskapsteori, forskningsmetode med utforming av forskningsplan samt en valgfri del med prosjektplan og masteroppgave. Den avsluttende individuelle oppgaven er på 30 studiepoeng.

Studiet tilbyr tre spesialiseringer som hører inn under vitenskapsfeltet pedagogikk. Deler av undervisningen vil foregå på Universitetet i Sørøst-Norges campus i Drammen.

Spesialiseringen i barnehageutvikling legger vekt på barnehagelærerens betydning som aktør i utvikling av barnehagen. Fokus rettes mot hvordan barnehagelæreren som profesjonsutøver kan manøvrere i spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse. Barnehagelæreren må utvise profesjonsetisk dømmekraft og årvåkenhet for de etiske dilemmaer som måtte oppstå i dette spenningsfeltet. Det legges også vekt på at barn er medvirkende i å utvikle barnehagen, og hvordan dette kan gjennomføres.

Spesialiseringen i spesialpedagogikk legger mest vekt på kunnskap i planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og inkludering i skole og barnehage. Fokus er på arbeid med sosiale og emosjonelle vansker, samt språk-, lese-, skrive- og matematikkvansker hos barn og unge, og pedagogisk ledelse av disse prosessene.

Spesialiseringen i utdanningsledelse legger mest vekt på pedagogisk ledelse i barnehagen og skolen som lærende organisasjon. Studiet legger vekt på forhold som er med på å lede personalets, barns og unges læring og utvikling.

Jobbmuligheter

Avhengig av valgt spesialisering, kan du etter fullført studium få arbeid som pedagogisk-psykologisk rådgiver, skoleleder, rektor, avdelingsleder, barnehageleder, spesialpedagog, leder av spesialpedagogisk team, høgskolelektor eller forsker.

Opptakskrav/Søknad

Opptak krever ett av følgende fullført utdanningsløp:

  • bachelorgrad
  • cand.mag.-grad
  • annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang

Fullført allmennlærerutdanning, barnehagelærerutdanning (førskolelærerutdanning) eller tilsvarende gir grunnlag for opptak til studiet. For søkere med annen bachelor/cand.mag.-utdanning kreves fordypning i pedagogikk av minst 80 studiepoengs omfang.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Pedagogikk - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Pedagogikk - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!