Vis studentum.no som: Mobil

Norsk 2 for trinn 5-10 - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
2 semester
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Horten
Kontakt lånekassen

Norsk 2 for trinn 5-10 - Videreutdanning

lærer i klasserom

Norsk 2 for trinn 5-10 - Videreutdanning

Studiet er for lærarar som ønskjer faglege og fagdidaktiske kunnskapar og ferdigheiter innanfor sentrale område for ein norsklærar.

Undervisning og samlinger

Studiet er samlingsbasert over to semestre og delt i to emne, kvart emne er på 15 studiepoeng. Det er tre obligatoriske samlingar over to dagar, på dagtid, i kvart semester på campus Vestfold. Mellom samlingane nyttar vi den digitale læringsplattforma Canvas til fagleg kommunikasjon og samarbeid.

Kompetanse for kvalitet

Studietilbodet er ein del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Målgruppe

Lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet med minimum 30 studiepoeng i norsk frå før.

Dette lærer du hos oss

Norsk 2 er ein vidareutdanning der du får faglege og fagdidaktiske kunnskapar og ferdigheiter innanfor sentrale område for ein norsklærar. Grunnleggjande ferdigheiter vil vere eit gjennomgangstema i heile studiet.

Her er nokre av emna du lærer om:

 • Lese- og skrivedidaktikk
 • Munnlegheit og retorikk
 • Språkhistorie, dialektologi og sosiolingvistikk med vekt på ungdomsspråk
 • Tekst- og sjangerkunnskap
 • Barne-, ungdoms- og vaksenlitteratur
 • Litteraturteori, litteraturhistorie og litteraturdidaktikk
 • Adaptasjonsteori
For kontakt eller mer informasjon om Norsk 2 for trinn 5-10 - Videreutdanning, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Påmelding til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).

Søkararsom får tildelt studieplass via Udir blir kontakta av USN når vi har motteke søkeroversikt. Vi sender e-post med informasjon om vidare søkeprosess og lenke til Søknadsweb. Det endelege opptaket blir gjort av universitetet innan utgangen av mai.

Viktige datoar:
1. februar: Åpnar for å søke hos Udir
1. mars: Frist for å søke
15. mars: Skuleeigar har handsama søknaden

Studiefakta, Tittel m.m

Videreutdanning (30 studiepoeng).

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Norsk 2 for trinn 5-10 - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Norsk 2 for trinn 5-10 - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!