Vis studentum.no som: Mobil

Master i kulturstudier

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Master, 2 år
Heltid
Ja
Oppstart: Høst - Bø
Søknadsfrist: 2021-04-15
Klasserom

Master i kulturstudier

Master i kulturstudier passer for deg som vil gjøre karriere i kultursektoren og for deg som er lærer og ønsker lektorkompetanse. Studiet gir deg innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv.

Hvorfor master i kulturstudier?

Er du interessert i å skaffe deg en dypere innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv? Kanskje vil du undersøke hvordan nye medier og nye kulturytringer preger oppveksten til nye generasjoner? Kanskje du vil finne ut hvordan aktuell kulturpolitikk oppleves og oppfattes i et mulitkulturelt Norge? Eller kanskje du ønsker å fordype deg i temaer som nye kunstnerroller, identitet, kulturledelse, globalisering, barndom, natur eller kropp og kjønn?

På master i kulturstudier får du mulighet til å ta et dypdykk i dette, og mange flere temaer. Master i kulturstudier kan søkes av de med kultur- eller kunstbakgrunn, av humanister og de med relevant samfunnsvitenskapelig bakgrunn eller lærerutdanning. Masterstudiet har to poler: Kulturanalyse og kultursektor. Studiet forbereder deg både til arbeid i kultursektoren og til akademisk forskning. 

Hva slags jobb får du?

Her er eksempler på steder hvor studenter får jobb etter studiene: 

 • Kulturnæring- og kulturindustri
 • Kulturredaksjoner og forlag
 • Galleri, museum og biblioteker
 • Kulturhus og scenekunstinstitusjoner
 • Kulturforvaltning i stat, fylke og kommune
 • Forskningsinstitusjoner
 • Skoleverket: Masterstudiet gir lektorkompetanse etter praktisk-pedagogisk utdanning for de som har bachelorgrad med et undervisningsrelevant humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag

Tidligere studenter jobber i dag ved blant annet Kulturrådet, Telemarksforskning, Telemark Museum, Oslo kommune, Bø kommune, og i offentlige stillinger som blant annet kulturskolerektor og biblioteksjef.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i kulturstudier

Etter en grunnleggende innføring i kultur, humaniora og samfunnsvitenskapen historie får du velge å fordype deg innen tema som for eksempel:

 • Kultur og ledelse
 • Medieutvikling
 • Barne- og ungdomskultur
 • Kulturarv i bruk
 • Kulturmarkedsføring og publikumsutvikling
 • Natur og kultur
 • Kulturpolitikk
 • Kjønn og kultur

Ekskursjoner
Hver høst blir studentene invitert med til det nordiske konferansesenteret Hanaholmen i Helsinki. Her skapes det et godt sosialt og faglig studiemiljø mellom studenter og forelesere. Vi planlegger også ekskursjoner til Mexico og India.

Forlenget studieløp?
Master i kulturstudier er i utgangspunktet et heltidsstudium over to år, men kan tas som deltid over lengre tid.

Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

Gled deg til du skal begynne å studere i Bø. Her skjer det så utrolig mye mer enn hva størrelsen på stedet tilsier

Bø-student Katrine Linnea Ødegård

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av masterstudium i kulturstudier i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Master i kulturstudier gir grunnlag for opptak til ph.d. i kulturstudier. Du vil også kunne ta praktisk-pedagogisk utdanning og få lektorkompetanse.

For kontakt eller mer informasjon om Master i kulturstudier, vennligst fyll inn en interessemelding.

Studiefakta, Tittel m.m

120 studiepoeng

Kostnader

Kontakt skolen for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Master i kulturstudier.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Master i kulturstudier:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!