Vis studentum.no som: Mobil

Ledelse - Årsstudium

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
4 semester (60 stp)
Årsstudium
Ja
Vår
Drammen, Horten

Ledelse - Årsstudium

Årsstudium i ledelse - Høgskolen i Sørøst-Norge

Årsstudium i ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge

Årsstudium i ledelse består av kurs med en klar kobling til arbeidslivet og praktisk utøvelse av lederrollen.

I sin innholdsmessige sammensetning går studiet inn i ledelsesfeltet fra ulike tematiske perspektiver, hvor deltakerne selv kan velge hvilke kurs og perspektiver som samlet sett bidrar til at de kan utøve sin yrkesfunksjon på en bedre måte.

Hvorfor studere ledelse?

Økt krav til effektivitet og omstilling gjelder ikke bare innenfor områder som økonomi og personalforvaltning, men også innenfor generell ledelse. Mellomlederrollen har blitt stadig mer krevende og stiller krav til en stor bredde i kompetanse. Det kreves dyktighet i forståelsen av rammebetingelser og det lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet. Samtidig må ledere ha stor innsikt i menneskelige prosesser og relasjoner når det gjelder arbeidsmiljø, organisering og endring. Det forventes at medarbeidernes prestasjoner og kompetanse blir fulgt tett opp via motivasjon og coaching.

Slik er studiet bygget opp

Årsstudium i ledelse består av 60 studiepoeng (stp)

 • 30 stp er obligatoriske kurs, og
 • 30 stp er valgfrie kurs innen ledelse.

Kursene kan tas i den rekkefølgen du selv ønsker. Om du vil ta flere kurs samtidig, eller om du vil ha pause mellom kursene, velger du selv avhengig av din egen kapasitet.

Obligatoriske kurs

 • Coaching og ledelse – 15 stp
 • Human Resource Management – 15 stp

Valgfrie kurs (du må velge minimum 30 stp)

 • Grunnleggende arbeidsrett – 15 stp
 • Prosjektledelse – 15 stp
 • Grunnleggende økonomistyring og regnskap – 15 stp
 • Verdibasert ledelse og organisasjonskultur – 7,5 stp
 • Utvikling og endring i organisasjoner – 7,5 stp
 • Motivasjon og mestring – 7,5 stp
 • Logistikk og innkjøp – 7,5 stp
 • Strategisk beredskapsledelse – 15 stp (opptakskrav: bachelorgrad)
 • Prestasjonsledelse – 7,5 stp
 • Innovasjon i offentlig sektor (kommer) – 15 stp (opptakskrav: bachelorgrad)
 • Markedsføring (kommer)
 • Forbrukeratferd og merkebygging (kommer)

Har du tatt noen av kursene eller tilsvarende kurs fra før kan du søke om å få dem med i  årsstudiet. Du kan også søke opptak til enkeltkurs uten å sette det sammen til Årsstudium i ledelse.

Det gis 50 % rabatt på det siste kurset du velger for å fullføre Årsstudium i ledelse. Forutsetning for rabatt er at alle kursene tas ved Universitetet i Sørøst-Norge.

For kontakt eller mer informasjon om Ledelse - Årsstudium, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse og minimum to års arbeidserfaring. Realkompetanse kan vurderes.

Søknadsfristen er inntil tre uker før oppstart for hvert enkelt kurs. Kursene søkes enkeltvis. Kvalifiserte søkere tas opp uten rangering til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste. Kontakt Universitetet i Sørøst-Norge for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Kr 19.900,- for 15 studiepoengs emner og kr 13.800,- for 7,5 studiepoengs emner. Det innvilges 50% rabatt på kursavgiften for det siste kurset i årsstudiet forutsatt at alle kurs tas ved Universitetet i Sørøst-Norge. Semesteravgift kommer i tillegg. 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ledelse - Årsstudium.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Ledelse - Årsstudium:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!