Vis studentum.no som: Mobil

Kunnskapsbasert praksis

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Kunnskapsbasert praksis

Det stilles krav til at dagens helsetjenester skal være kunnskapsbaserte. Kunnskapsbasert praksis handler om å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Kunnskapsbasert praksis innebærer at helsepersonell bruker ulike kunnskapskilder i praksis for å styrke beslutningsgrunnlaget.

Formålet med denne videreutdanningen er å hjelpe deg til å bevisstgjøre hvor du henter din kunnskap fra, lære metoder for hvordan du skal søke deg fram til den beste tilgjengelige kunnskapen, samt kritisk vurdere denne.

Dette lærer du hos oss

  • Du lærer å stille presise og gode kliniske spørsmål
  • Du lærer å søke etter forskning og ny kunnskap som kan brukes i fagutvikling
  • Du lærer å kritisk vurdere forskningsresultater for å kunne bruke de i din praksis
  • Du lærer hvilke faktorer som er viktig for å implementere kunnskapsbasert praksis i din arbeidshverdag

Organisering

Studiet har en sterk forankring i praksis. Det legges opp til at deltagerne tar med kliniske spørsmål fra egen hverdag som utgangspunkt for konkrete søk etter oppdatert kunnskap på området. Samlingene består av en kombinasjon av teori og praktisk trening i å finne og kritisk vurdere ny kunnskap. Mellom samlingene arbeides det med oppgaver. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!