Vis studentum.no som: Mobil

Klinisk helsearbeid - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid/deltid
Heltid 4 semester / Deltid 8 semester
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Drammen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Klinisk helsearbeid - Master

master i klinisk helsearbeid - universitetet i sørøst-norge

Master i klinisk helsearbeid

Vil du heve din helsefaglige kompetanse? Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr fire tverrfaglige studieretninger:

 1. Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester
 2. Geriatrisk helsearbeid
 3. Sammensatte helsetilstander
 4. Stråling i diagnostikk og behandling

Dette er klinisk helsearbeid

Masterstudiet i klinisk helsearbeid utdanner helsearbeidere som ønsker en faglig fordypning og vil heve kompetansen innen helsearbeid rettet mot eldre, digitalisering og innovasjon, stråling i diagnostikk og behandling eller personer med sammensatte helsetilstander.

Klinisk helsearbeid utgjør kjernen i mastergradsstudiet, og omfatter arbeid som foregår i klinisk praksis:

 • Kartlegge og vurdere behov og situasjonen, samt planlegge, utføre, følge opp og evaluere intervensjoner og tjenester rettet mot pasienter/brukere
 • Fremme og utøve tverrfaglig samarbeid innen eget fagfelt og ved egen arbeidsplass
 • Fremme kunnskapsutvikling innen eget fagfelt ved å planlegge, organisere, gjennomføre og lede fagutviklingsprosjekter, undervise/veilede, samt bidra i forskningsprosjekter
 • Implementere nye metoder, verktøy, tiltak og systemer ved å bidra i kvalitetsforbedringsarbeid og prosjekter

Studiemodell

Masterstudiet er bygget opp av tre typer emner: obligatoriske fellesemner, obligatoriske studieretningsemner og valgemner.

 • fellesemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng
 • studieretningsemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretningene)
 • valgemner utgjør mellom 15 og 45 studiepoeng (varierer mellom studieretninger)
 • masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av master i klinisk helsearbeid i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet gir deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

  For kontakt eller mer informasjon om Klinisk helsearbeid - Master, vennligst fyll inn en interessemelding.

  Videre studier/jobbmuligheter

  Fullført studium gir grunnlag for opptak på doktorgradsprogram. Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr doktorgradsstudier i personorientert helsearbeid.

  Opptakskrav/Søknad

  For opptak til Master i klinisk helsearbeid, studieretningen Geriatrisk helsearbeid og Sammensatte helsetilstander må du ha en bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag.

  Til studieretning Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester må du ha bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. Andre bachelorutdanninger innenfor digitalisering og teknologi kan vurderes.

  Til studieretning Stråling i diagnostikk og behandling må du ha bachelorgrad i radiografi, biokjemi eller annen helsefaglig/teknisk naturvitenskapelig utdanning med dokumentert kompetanse innenfor strålefysikk, strålebiologi og medisinsk strålebruk tilsvarende bachelorgrad i radiografi.

  For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre fra bachelorutdanning.

  For alle studieretninger kreves det i tillegg enten minst ett års relevant klinisk erfaring før opptak til mastergradsstudiet, eller at du innehar minimum 20 prosent stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet. 

  Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyllerkrav til norsk- og engelskkunnskaper.

  Studiet krever politiattest. Du må også utføre medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i tre måneder i visse land, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller  har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene. Politiattest og medisinsk testing dokumenteres ved studiestart.

  Studiefakta, Tittel m.m

  Mastergrad (120 studiepoeng)

  Jeg vil vite mer!

  Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Klinisk helsearbeid - Master.

  Fyll inn din kontaktinformasjon

  Send interessemeldingen

  Få mer informasjon fra skolen

  Universitetet i Sørøst-Norge

  USN

  USN – Et av landets nyeste universiteter

  Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

  USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

  Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

  Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

  Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

  USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

  Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

  USN ledes av rektor Petter Aasen.

  Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

  Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

  Universitetet i Sørøst-Norge

  Hasbergsvei 36
  3616 Kongsberg


  Studiested

  Vil du vite mer?

  Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Klinisk helsearbeid - Master:

  Motta nyhetsbrev om utdanning
  OMTALER

  Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

  Da guttens mage lyste opp skjønt...

  Etter endt utdanning ved HSN fikk Kirsty Børnes jobb som seksjonsleder på sykehus.
  – Masterstudiet ga meg selvtillit og faglig tyngde til å søke stillingen da den ble ledig.

  Les mer