Vis studentum.no som: Mobil

Karriereveiledning - Master

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
8 semestre
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Drammen
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Karriereveiledning - Master

Master i karriereveiledning - Høgskolen i Sørøst-Norge

Master i karriereveiledning

Ønsker du å utvikle deg videre i ditt arbeid som karriereveileder overfor personer, grupper, organisasjoner og samfunn? Universitetet i Sørøst-Norge gir deg en utdanning basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap.

Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet samarbeider om dette masterprogrammet. Mastersamlingene på Universitetet i Sørøst-Norge er på campus Drammen. Masterstudiet vil bli tilrettelagt på deltid og kan kombineres med arbeid.

Hvorfor master i karriereveiledning?

Studiets mål er å utvikle din personlige kompetanse, slik at du kan håndtere utfordringer i yrket ditt bedre.

Du får en utdanning basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap som du kan ta med videre i ditt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn.

Jobbmuligheter

Er du karrieveileder eller ønsker du å bli det? Med kunnskap og kompetanse i karriereveiledning kan du jobbe flere steder som i skolen, i voksenopplæring, kriminalomsorgen, NAV, på karrieresentre eller attføringsbransjen.

Dette lærer du med master i karriereveiledning

Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at vi tar utgangspunkt i dine erfaringer med å utøve, forvalte og utforme karriereveiledning. Du blir utfordret til å prøve ut din forståelse i praksis, slik at du kan videreutvikle kompetansen din.

Du lærer begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Vi forutsetter at du har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Enkeltemner innen karriereveiledning

Flere av emnene som tilbys i denne masteren kan også søkes på som enkeltemner.

Opptakskrav/Søknad

Opptak krever ett av følgende fullførte utdanningsløp:

  • Bachelorgrad eller tilsvarende fra profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole.
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minst 180 studiepoeng omfang, og som inkluderer minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner (samfunnsfaglige emner kan være pedagogikk, psykologi, veilednings- og kommunikasjonsteori). Søkere som ikke fyller kravet om minst 80 studiepoeng i samfunnsfaglige emner, men som har relevant tilleggsutdanning og yrkeserfaring fra karriereveiledning, kan etter individuell vurdering bli kvalifisert til studiet.

I tillegg stilles det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.

For opptak må søker ha karaktersnitt C eller bedre i sitt utdanningsløp.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Karriereveiledning - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Karriereveiledning - Master:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!