Vis studentum.no som: Mobil

Grunnleggende arbeidsrett - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
1 semester (15 stp)
Videre- og etterutdanning
Høst
Drammen, Horten

Grunnleggende arbeidsrett - Videreutdanning

Videreutdanning i grunnleggende arbeidsrett - Høgskolen i Sørøst-Norge

Grunnleggende Arbeidsrett

Dette kurset skal gi en innsikt i rammebetingelsene for personaladministrasjon i privat-, kommunal- og statlig sektor av arbeidslivet, slik de er utformet i lover, forskrifter og kollektive avtaler.

Hvorfor studere arbeidsrett?

Et ryddig forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er helt avgjørende for alle bedrifter og organisasjoner som ønsker å lykkes. Dette kurset gir deg innsikt i en rekke av de reguleringer og lover som gjelder rundt et ansettelsesforhold. Arbeidsgivers styringsrett står sentralt i kurset.

Dette lærer du 

Deltakerne skal få oversikt over sentrale bestemmelser som har betydning for planlegging, anskaffelse, anvendelse, ivaretakelse, utvikling og avvikling av virksomhetens kompetanse. Arbeidsgivers styringsrett står sentralt i kurset.

Vi vil gå gjennom følgende emner:

 • innføring i arbeidsrett – særpreg og rettskilder
 • organisasjonsfrihet – rett/plikt?
 • generelle krav til arbeidstakere (alder, statsborgerskap m.v.)
 • ansettelsesprosedyrer i hhv privat, kommunal og statlig sektor
 • arbeidsavtalen – rettigheter og plikter
 • arbeidsmiljø – krav og kontroll
 • arbeidstid – lov kontra avtaleverk
 • lønn og feriegodtgjørelse – noen hovedtrekk
 • ferie
 • arbeidsgivers styringsrett
 • sykdom og arbeidsforhold – rettigheter og plikter
 • permisjoner – kort oversikt over sentrale permisjonsrettigheter
 • arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse i hovedtrekk
 • tariffoppgjør, fredsplikt og arbeidstvister
 • permittering
 • opphør av arbeidsforhold – ordensstraffer i hhv. privat, kommunal og statlig sektor

Et internasjonalt perspektiv vil bli innarbeidet i flere av de ovenstående punkter, og er således ikke skilt ut i et eget punkt.

Samlinger

Kurset gjennomføres som 8 heldagssamlinger over ett semester. Undervisningen skjer i form av forelesninger og løsning av oppgaver tilknyttet de ulike rettsområdene i studiet. Det legges vekt på at studentene arbeider med både teoretiske og praktiske oppgaver gjennom hele studietiden.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse og minimum to års arbeidserfaring. Realkompetanse kan vurderes.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tas studenter opp frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (15 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Grunnleggende arbeidsrett - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

 • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
 • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
 • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Grunnleggende arbeidsrett - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!