Vis studentum.no som: Mobil

Barnevern - Bachelor

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Porsgrunn
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Barnevern - Bachelor

Barnevern i et flerkulturelt samfunn

Bachelor i Barnevern

Ønsker du å jobbe med barnevern i et flerkulturelt samfunn? Som barnevernspedagog med forståelse for barnevernsarbeid i et kulturelt mangfold får du bidra til at utsatte barn og unge får trygge oppvekstvillkår, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn.

Studiet gir deg kompetanse om forhold i et flerkulturelt samfunn som best ivaretar barn og ungdoms utvikling, og legger vekt på forebyggende miljø- og aktivitetsarbeid, kommunikasjon med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn og forståelse for barnevernsarbeid i et kulturelt mangfold. 

Hvorfor bachelor i barnevern?

Bachelor i barnevern gir deg kompetanse til å gi rett hjelp til rett tid til barn, unge og deres familier i utsatte livssituasjoner.

Utdanningen vektlegger forebyggende tiltak, god saksbehandlingskompetanse og kommunikasjonsferdigheter med mennesker i et samfunn preget av kulturelt mangfold.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer deg for arbeid med utsatte barn og unge og deres familier/omsorgspersoner innen kommunalt og statlig barnevern, eller forebyggende arbeid med barn og unge innen kultur, fritid, barnehage og skolesektoren. 

Dette lærer du på bachelor i barnevern

Vi bruker kunnskap fra psykologi, pedagogikk og sosiologi til å gi deg generell innsikt i barns utvikling og oppvekst og spesifikk innsikt i barn og unge i risiko. 

Studentene skal lære å identifisere sårbare barn og unge og samarbeide med dem og deres familier om utvikling av tilpassede tiltak. Utdanningen gjenspeiler at dette samarbeidet fordrer både kunnskap om barn og unge og kunnskap fra barn og unge selv. Likeverd, respekten for enkeltindividets integritet, brukermedvirkning og brukerperspektiv er viktig i studiet.

Det legges i utdanningen også vekt på samarbeid på tvers av fag, etater og profesjoner og arbeid med innovasjon, samskaping og entreprenørskap.

Studiet undervises på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø.

For kontakt eller mer informasjon om Barnevern - Bachelor, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til ulike masterstudier og videreutdanninger.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Søkere som ikke fyller kriteriene for generell studiekompetanse, men som fyller 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke opptak etter egne regler knyttet til en realkompetanse vurdering. Universitetet i Sørøst-Norge har egen handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Barnevern - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Barnevern - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Cecilie jobber med å ta vare på ...

Cecilie Marie Norberg jobber som barnevernkonsulent i Asker barneverntjeneste. Jobben fikk hun allerede før hun var ferdig med studiene, og hun tror mye skyldes at hun valgte å dra på utveksling gjennom HSN.

Les mer