Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Årsstudium
Notodden
Heltid
Støttet av lånekassen

Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag

Ønsker du kunnskap om trening, fysisk aktivitet, helse og livsstil? Da kan et år med kroppsøving og idrettsfag være det rette for deg.

Hvorfor kroppsøving og idrettsfag?

Som student på kroppsøving og idrettsfag får du muligheten til å bryte egne barrierer og du får utfordre deg selv innenfor mange og varierte treningsformer. Studiet har fokus på mestring og bevegelsesglede. I tillegg lærer du om teorien bak faget. Du vil få undervisning i motorisk utvikling og læring, trenings- og bevegelseslære, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse og vi vil se på hvilken rolle idrett og kroppsøving spiller i samfunnet.

Studiet gir deg erfaring i å lede trening, turer og undervisning slik at du skal kunne organisere aktiviteter som alle gleder seg til. Studiet har mye praktisk arbeid og flere spennende turer. Her kan du få et innblikk i rollen som faglærer og samtidig utfordre deg selv i aktiviteter som ballspill, orientering, ski, basistrening, friidrett, svømming og dans.

Kontakt med arbeidslivet

I studiet treffer du lærere i skolen når du har praksis. Sammenhengen mellom teori og praksis vektlegges i studiet og du får to ukers praksis på mellomtrinnet i grunnskolen.

Dette lærer du

Du vil få kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige sammenhenger. Du vil også lære om skolens, lærerprofesjonens og kroppsøvingsfagets egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet.

I studiet vil du lære å legge til rette for og å lede gode og kreative læringsmiljøer. Du vil lære å relatere kroppsøving til tverrfaglig arbeid i skolen, og hvordan du kan tilpasse opplæringen til elevers ulike evner, anlegg, sosiokulturelle bakgrunn og motiver for læring.

Med dette studiet kan du bidra til å plassere kroppsøving i et helhetlig samfunnsperspektiv og stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn.

Studiet tilsvarer førsteåret i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag.

Undervisningen foregår på campus Notodden, hvor du har mange muligheter til å ta del i et hyggelig og sammensveiset studentmiljø. Les mer om livet som student i Notodden:

– Du vil fort merke at studenter på Notodden er på hils på tvers studieretningene. Folk er her for å studere, men også for å leve studentlivet

Notodden-student Emma Ormset Husby

Videre utdanningsmuligheter

Etter årsstudiet kan du fortsette på andre studieår i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag, eller grunnskolelærerutdanningen. Da kan du bli kvalifisert for masterstudiet i kroppsøving, idrett og friluftsliv, og andre masterstudier innenfor kroppsøvings- og idrettsområdet.

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!