Vis studentum.no som: Mobil

Aldring og eldreomsorg - Videreutdanning

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Deltid
2 år (60 stp)
Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Porsgrunn
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Aldring og eldreomsorg - Videreutdanning

Aldring og eldreomsorg

Ta en videreutdanning i aldring og eldreomsorg

Aldring og eldreomsorg ved Universitetet i Sørøst-Norge er en tverrfaglig videreutdanning for helse- og sosialarbeidere. Studiet gir en bred forståelse av eldreomsorg, og imøtekommer de krav til kompetanse som samfunnet stiller til deg som arbeider med eldre.

I utdanningen legges det vekt på at du skal bli godt rustet til å møte de demografiske endringer og utfordringer landet står overfor. Det legges også vekt på at du skal få med både bredde og dybde innen det kompliserte området som eldreomsorgen omfatter, med fokus på spenningsfeltet mellom ressurstenking og sykdom/funksjonssvikt.

Hva lærer jeg?

Studiet skal styrke kompetanse som er nødvendig for å møte utvikling og helsereformer i eldreomsorgen. Kunnskap fra tidligere utdanning og arbeidsliv danner et viktig utgangspunkt for studiet. Videreutdanningen skal styrke kompetanse til tverrfaglig samarbeid, og til samarbeid med frivillige for å gi gode helsetjenester til eldre og deres pårørende.

Studiet skal bidra til nytenkning om hvordan behandling, rehabilitering og forebygging sammen kan fremme helse, mestring og en meningsfull tilværelse. Videreutdanningen har en avsluttende fordypningsoppgave som gir anledning til å velge problemstillinger relatert til egen arbeidsplass. Relevante problemstillinger kan være utfordringer knyttet til pasientomsorg på organisatorisk så vel som på pasientrettet nivå. 

Organisering og omfang

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og gjennomføres på deltid over 2 år. Gjennomføring av studiet krever en arbeidsinnsats tilsvarende ca. 10 uker pr semester. I denne inngår obligatoriske ukesamlinger med undervisning og arbeid i grupper. Første året er det lagt opp til 3,5 ukesamlinger i høstsemesteret og 3 ukesamlinger i vårsemesteret. 

Andre året er det lagt opp til 3 ukesamlinger i høstsemesteret. I vårsemesteret arrangeres fag- og veiledningsseminarer i forbindelse med fordypningsoppgaven.

Hvem passer studiet for?

Målgruppen for videreutdanningen er fagpersoner som gjennom sitt arbeid eller virksomhet har ansvar for eller oppgaver i pleie og omsorg for eldre mennesker, eller som ønsker å gå inn i slikt arbeid.

Hvilke yrkesmuligheter gir studiet?

Studiet kvalifiserer til arbeid med eldre både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Etter endt utdanning skal du være kvalifisert til å møte demografiske og helsemessige utfordringer innen omsorgen for eldre.

Videre studier/jobbmuligheter

Videreutdanningen i aldring og eldreomsorg gir grunnlag for søknad om innpasning ved masterstudier i egen utdanningsinstitusjon og utdanningsinstitusjoner ved andre høgskoler og universiteter i Norge.

Opptakskrav/Søknad

Krav til opptak er bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning innen helse- eller sosialfag fra høgskole eller universitet, og minst ett års relevant yrkespraksis etter endt utdanning. Opptak av søkere med annen bakgrunn kan vurderes på særskilt vurdering

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / Videreutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Dette er et ordinært studieprogram hvor du betaler semesteravgift på ca. kr. 800,- per semester (til sammen 4 semester). Utgifter i forbindelse til læremateriell må bekostet av hver enkelt student.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Aldring og eldreomsorg - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Aldring og eldreomsorg - Videreutdanning:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!