Vis studentum.no som: Mobil

Helsekoordinator

Fagskolen Kristiania
Sammendrag
Deltid
1 år
Fagskole
Oppstart: Januar - Nettstudier
Ja

Helsekoordinator

helsekoordinator fagskole på nett

Fagskoleutdanning i Helsekoordinator på nett 

Ønsker du kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse?

Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt.

Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk.

Emnene dekker til sammen et bredt fagområde, og er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger fra viktige aktører i helsetjenesten som arbeider i det kontorfaglige praksisfeltet.

Hva lærer du

Du får kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse. Du lærer om kvalitetssystemer, teamarbeid, prosjektarbeid. Du lærer å bruke elektroniske kilder til å kvalitetssikre medisinske og faglige begrep og å finne informasjon og fagstoff fra aktuelle helseregistre og til å finne relevant informasjon og fagstoff i aktuelle lover, forskrifter og avtaler.

Studiemodell

Utdanningen gjennomføres over 2 semestre på deltid. Utdanningen består av følgende emner:

 • etikk, menneskesyn og kultur
 • kvalitetsarbeid og HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
 • identitet og egenforståelse helsekoordinator
 • grunnleggende organisasjonsforståelse og ledelse
 • samarbeid i tverrfaglig team
 • prosjektarbeid
 • helsetjenestens og helseforvaltningens oppbygging og egenart
 • helsepolitiske strategier og reformarbeid
 • fokus på morgendagens pasient/bruker/beboer
 • fortrolighet med medisinsk faglige begreper
 • trening på informasjonsfangst fra aktuelle helseregistre
 • helsejus, lover, forskrifter og avtaler
 • eksamensforberedelser
 • eksamen

Karriere

Som ferdig utdannet helsekoordinator kan du jobbe som kontorfaglig ansatt på legekontor, sykehus og ellers i helsetjenesten. Kontorfaglig ansatte i helsetjenesten fungerer ofte som et nav i organisasjonen og er sentrale i samhandling og kommunikasjonen som foregår mellom de ulike profesjonene. Du vil gjennom utdanningen tilegne deg verdifull kompetanse for å møte dette behovet. 

Du kvalifiserer til å søke stillinger som helsekoordinator, kreftkoordinator, forløpskoordinator og andre koordinatorstillinger i helsevesenet. Flere tidligere studenter har også fått mellomlederstillinger.

Mange som tar dette studiet tar også Helseadministrasjonssekretær.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole, programfag Helse – og sosialfag VG 3, Helsesekretær eller Helsefagarbeider. I tillegg må du ha autorisasjon som helsesekretær eller helsefagarbeider. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse med minst fem års arbeidserfaring fra helsesektoren. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.  

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.  

Usikker på om du oppfyller opptakskravene? Ta kontakt med Høyskolen Kristiania, så hjelper de deg gjerne å finne ut av det.

Krav til utstyr

I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:

 • Windows 10
 • minimum 4GB internminne (RAM)
 • mikrofon – for å delta i virtuelt klasserom
 • lydkort og høyttalere/headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene
 • ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Kostnader

Pris per semester er 20 650 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1850 kr.

Inkludert i prisen er:

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helsekoordinator.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania

Fagskolen KristianiaVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helsekoordinator:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!