Vis studentum.no som: Mobil

Natur, miljø og friluftsliv - Bachelor

Høgskolen i Sørøst-Norge
Sammendrag
Varighet: 3 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Sørøst-Norge
Type utdanning: Bachelor
Oppstart: Høst - Bø

Natur, miljø og friluftsliv - Bachelor

Bachelor i natur, miljø og friluftsliv

Bachelor i natur, miljø og friluftsliv

Dette studiet passer for deg som ønsker en jobb som kombinerer natur og friluftsliv. Du vil få teorikunnskap om naturen og praktiske ferdigheter i ulike typer friluftsliv.

Studiet har en friluftslivsfaglig del og en naturfaglig del. Friluftslivsdelen kvalifiserer til meningsfulle jobber der du gir natur- og mestringsglede til alt fra tindebestigere til rehabiliteringspasienter. Den naturfaglige delen gir verdifull innsikt i viktige problemstillinger som klima og miljø, og kunnskap om biologi og landskapsdannelse i de områdene man ferdes ved friluftslivsaktivitetene.

Både studiet og jobben gir deg mulighet til selv å være fysisk aktiv, ute i naturen, sammen med mennesker. 

Yrkesmuligheter

Studier i natur, miljø og friluftsliv kan gi mange ulike typer jobber:

  • på friluftslivslinjer på folkehøgskoler og leirskoler
  • som friluftslivsguide eller naturformidler på fjell, elv og sjø
  • som friluftslivsveileder innen helse og rehabilitering
  • innen friluftslivsforvaltning i offentlig sektor
  • med friluftslivsformidling i frivillige organisasjoner som Turistforeningen.

Etter studier i friluftsliv kommer du raskt ut i en relevant jobb.

Dette lærer du på studiet

Første året består av naturfaglige tema som biologi, klima, energi, geologi og friluftsliv, jakt og fiske. Du lærer å forstå forholdet mellom levende organismer og miljøforhold og spesielt menneskets plass i naturen. Problemstillinger knyttet til  konflikter knyttet til arealbruk i lokalmiljøet står også sentralt.

De to neste årene er friluftslivsfaglige og gir:

  • solide basisferdigheter innenfor det enkle friluftslivet i ulike naturtyper
  • solid kunnskap om pedagogikk og formidling
  • Innsikt i temaer knyttet til friluftsliv, samfunn, kultur, natur og miljø.

Du får solid veilederkompetanse i en valgt gren av friluftslivet, og et grunnlag for refleksjon rundt holdninger og erfaringer i tilknytning til friluftsliv, samfunn, kultur og natur. I andre og tredje studieår er det tilsammen ca 85 utedøgn/utedager med veileder og 15/20 utedøgn/utedager på egenferder. 

Studenter som ønsker det kan gå over på 2. året til:

  • Bachelor i økologi og naturressurser eller
  • Bachelor i forurensning og miljø

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for masterstudier i kroppsøving, idrett og friluftsliv og natur-, helse og miljøvern. Etter masterstudiet har du grunnlag for å søke deg på høgskolens Ph.d.-utdanninger innen enten kulturstudier eller økologi.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse. Studiet krever politiattest. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Natur, miljø og friluftsliv - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg