Vis studentum.no som: Mobil

Design, kunst og håndverk - Master

Høgskolen i Sørøst-Norge
Sammendrag
Varighet: 2 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid/deltid
Oppstart: Høst
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Sørøst-Norge
Type utdanning: Master, 2 år
Studiesteder: Nettstudier, Notodden

Design, kunst og håndverk - Master

Master i design, kunst og håndverk - Høgskolen i Sørøst-Norge

Master i design, kunst og håndverk

Er du en estetiker med forskertrang ? Ønsker du å utvikle kreativiteten din og samtidig forske på formgiving? Spesialiser deg i den delen av faget som du er mest interessert i.

Master i design, kunst og håndverk tilbys både på heltid og (som nett- og samlingsbasert studium) på deltid.

Hvorfor master i design, kunst og håndverk?

Med master i design kan du være med å gjøre kunst og håndverk til et enda bedre fag! Her får du gå i dybden og undersøke kunst og håndverk som forskningsområde. Du vil veksle mellom teori og praktisk arbeid – og får muligheten til å oppdage nye sider ved kunst og håndverk som kanskje ingen før deg har dokumentert.

Fordyp deg i lærebøker og læremidler i kunst og håndverk, og finn muligheter for forbedring. Utforsk pedagogiske spørsmål, samtidig som du arbeider praktisk med bilde, skulptur eller installasjon. Er du interessert i erkjennelse, opplevelse og forståelse av kunst? Utforsk det du lurer på – og spesialiser deg i den delen av faget som du er mest interessert i. Mulighetene er mange!

Jobbmuligheter

Med master i design, kunst og håndverk kan du undervise og veilede i barnehage, grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, høgskole, kulturskole og andre bedrifter og institusjoner som fokuserer på formkultur og kunstformidling. Du kan bidra i samfunnsdebatten, og vil bli kvalifisert for forskning, utviklingsarbeid og doktorgradsstudier. Du vil også utvikler dine skapende og kunstneriske sider.

Dette lærer du på Høgskolen i Sørøst-Norge

Du får kunnskap om faglig forståelse for design, kunst og håndverk gjennom estetisk skapende arbeid, og innsikt i kunstfaglig teori og tilegner deg innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetodologi. Du vil også få innsikt i pedagogiske og didaktiske grunnlagsproblem, og kunne se fagfeltet i kulturell sammenheng og samfunnsmessig perspektiv.

​Du lærer å anvende mulighetene som ligger i den gjensidige berikelsen mellom estetisk skapende arbeid og teori og dokumentere viten skriftlig, gjennom formgivingsprosesser og produkt, og kritisk refleksjon i forhold til eget og andres forskningsarbeid.

Du vil få erfaringer med metoder til å problematisere, analysere og systematisere erfaringer, og evne til å kunne kritisk vurdere og kommunisere fagområdets samfunnsrelevans og betydning for den enkelte.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad, cand.mag-grad eller tidligere lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng fordypning i forming/formgivingsfag, kunst og håndverk med et karaktersnitt på minst C. Har du ikke godkjent lærerutdanning, må du ha fullført praktisk-pedagogisk utdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Design, kunst og håndverk - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg