Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Fagskolen i Kristiansand
Sammendrag
Deltid
2 år
Fagskole
Oppstart: Høst - Kristiansand
Søknadsfrist: 15. april, deretter løpende opptak.
Ja

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

fagskoleutdanning psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid – fagskoleutdanning for helsepersonell

Dette studiet retter seg mot de som har helseutdanning fra videregående skole.

Om studiet

Utdanningen vil gi studentene økt faglig innsikt og handlingskompetanse innen fagområdene psykisk helsearbeid og rusarbeid, samt forståelse for sammenhenger i behandlingsforløpet. Utdanningen inneholder helsefremmende og forebyggende arbeid, fagspesifikk kunnskap om brukergruppene, oppfølgingstiltak, oppfølging og koordinering både på individ og samfunnsnivå.

Psykisk helsearbeid og rusarbeid har en normert studietid på ett år (60 fagskolepoeng) som gjennomføres på deltid over to skoleår. Praksis er en obligatorisk del av studietiden.

Varighet / organisering

 • 1 års heltidsstudier organisert over 2 skoleår
 • 1 ukedag med lærerstyrt opplæring
 • 4 samlinger over maksimalt 5 dager
 • 5 uker praksis i hvert studieår
  (Kan etter særlige regler ha praksis på egen arbeidsplass)

Læringsutbytte

Utdanningen i psykisk helsearbeid og rusarbeid er en utdanning på tertiært nivå hvor studentene fordyper seg i fagområdene gjennom praktiske og teoretiske studier. Utdanningen vil utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som i samarbeid med andre i et tverrfaglig team tar initiativ til og iverksetter tiltak i samarbeid med pasienter/brukere og deres pårørende.

Utdanningen gir studentene kunnskap og forståelse i en felles referanseramme der samhandlingsreformens intensjoner legger sentrale føringer. Dette innebærer blant annet å forstå viktigheten av å forebygge fremfor å reparere, få ulike ledd i helse- og omsorgstjeneste til å arbeide sammen og styrke brukermedvirkningen.

Opptakskrav/Søknad

Fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag (tidligere helse og sosialfag), aktivitørutdanning eller tilsvarende og minimum ett årsverk relevant yrkespraksis etter videregående skole.

I særskilte tilfeller kan det gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Kontakt Fagskolen i Kristiansand for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning for helsepersonell (60 fagskolepoeng)

Kostnader

Fagskolen i Kristiansand finansieres over statsbudsjettet (på samme måte som universiteter) og eies av Vest-Agder fylkeskommune. Utdanningstilbudet er altså ikke basert på skolepenger slik som mange private utdanningstilbud er.

Studiemateriell som bøker, PC, verneutstyr ved laborasjon, eventuelle transportkostnader til bedriftsbesøk, medlemskap iONF, SiA etc. må studentene dekke selv. 

Studiene gir mulighet for lån/stipend fra Statens Lånekasse.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Psykisk helsearbeid og rusarbeid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand ligger midt i Kristiansand sentrum, og er en av landets største tekniske fagskoler. Her finnes både maritime linjer, tekniske linjer og helsefag. Teknisk fagskole gir en solid lederkompetanse på mellomnivå.

Kristiansand er et attraktivt studiested med flere tusen studenter. Kristiansand har også flere festivaler gjennom året, samt et bredt spekter av fritidstilbud.

Hvorfor velge Fagskolen i Kristiansand?

 • Stort og godt fagmiljø 
 • God kontakt med næringslivet 
 • Moderne lokaler og god kantine 
 • Trivelig studentmiljø 
 • Fleksibel og variert opplæring 
 • Mulighet for rabatt på sikkerhetskurs til Nordsjøen 
 • Relativt lite stryk. Vil du, så kan du! 
 • Sentral beliggenhet i en attraktiv studentby
 • Gode kommunikasjonsmuligheter 
 • Relativt lett å få bosted/hybel

Om fagskoleutdanning

Fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning tilpasset de som har fagbrev/svennebrev eller minst 5 års relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde.

Generelt har fagskoleutdanninger et omfang på et halvt til to år. Ved Fagskolen i Kristiansand er de tekniske og de maritime utdanningene på to år. Utdanningen innen helsefag er på ett år.

Del av bachelorgrad

Fagskolen i Kristiansand samarbeider med Universitetet i Agder. Studiene i byggfag, elkraft, maskinteknikk og mekatronikk gir muligheter for opptak og fritak for studiepoeng ved bachelor i ingeniørfag. 

Vis alle utdanninger fra Fagskolen i Kristiansand

Kontaktinformasjon til Fagskolen i Kristiansand

Fagskolen i Kristiansand

Kjøita 21
4605 Kristiansand

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Psykisk helsearbeid og rusarbeid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!