Vis studentum.no som: Mobil

Kandidatstudiet i utøving - klassisk

Norges Musikkhøgskole

Kandidatstudiet i utøving - klassisk

Står du på skuldrene til tradisjonen, men vil sette ditt preg på musikken? Dette er et utøvende studium på folkemusikkens premisser. Din kunstneriske utvikling er det viktigste, og store deler av tilbudet vil bli formet etter dine egne mål.

Kandidatstudiet i utøving folkemusikk er et lite studium der alle kjenner alle. Du får en unik mulighet til å gå i ulike kunstneriske retninger, samtidig som du kommer til å lage musikk og være i prosjekter med medstudenter.

Om du vil studere norsk folkemusikk og ser for deg et yrkesliv som musiker innenfor sjangeren, eller med utgangspunkt i denne musikken, er dette studiet for deg.

Kunnskap om tradisjonene

Du vil få undervisning av høy faglig kvalitet, og studiet blir på mange måter formet av hva du ønsker å fordype deg i på ditt hovedinstrument. Du går inn i et godt og unikt miljø, og du vil få mulighet til å møte studenter som jobber med ulike stilarter.

Faglig og kunstnerisk modning

På kandidatstudiet i utøving folkemusikk utvikler du deg på hovedinstrumentet ditt og opparbeider kunnskap om de tradisjonene du ønsker å fordype deg i. Du vil få erfaring og kunnskap om ulike samspillsformer, gehør, arrangering og refleksjon rundt utøvingen din. Og du går inn i et miljø som ønsker å hjelpe deg til å nå dine mål. En faglig og kunstnerisk modning er viktigst for studiet i folkemusikk på Musikkhøgskolen.

Etter endt studium

Etter studiet vil du kunne livnære deg som frilansmusiker i ulike musikalske felt. Ofte blir en karriere som folkemusiker kombinert med komposisjon, faglig publisering, pedagogisk arbeid og annen relevant praksis – som for eksempel musikkproduksjon og utøving på sceniske formidlingsplattformer.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser. Du forventes å ha et høyt nivå på hovedinstrumentet, samt et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

Søkere til 1. avdeling må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere utøvende musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i utøving (120 sp), kan du søke direkte til studiets 2. avdeling.

For 2. avdeling er det mulig å velge engelsk som undervisningsspråk.

Norges Musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser.

Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter.

Norges største fagmiljøer i musikk

Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer sikrer god bredde i undervisning, forskning og formidling. Musikkhøgskolen har derfor sterke fagmiljøer innen utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende musikkfag.

Historien til Norges musikkhøgskolestarter i 1973, men høgskolen har en musikalsk arv tilbake til 1800-tallet, med utgangspunkt i musikerfamilien Lindeman.

Blant Europas beste

Musikkhøgskolen har flotte konsertsaler, lydstudioer, Norges største musikkfaglige bibliotek og Oslos største samling av historiske instrumenter. Lokalene er blant Europas beste og mest moderne  for musikkutdanning. Med velutstyrte spesialrom for undervisning, musikkforskning, kreativitet og musikkutfoldelse gis studenter og ansatte optimale ressurser.

Vis alle utdanninger fra Norges Musikkhøgskole

Kontaktinformasjon til Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole

Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Tlf: 23 36 70 00
Fax 23 36 70 01
www.nmh.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!