Master

Mas­ter­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Mas­ter­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk

Du møter et sterkt og aktivt fagmiljø av musikkpedagogiske forskere og fagpersoner som er involvert i en rekke spennende nasjonale og internasjonale prosjekter. Og gjennom arbeidet med masteroppgaven får du anledning, tid og veiledning til å fordype deg i musikkpedagogiske spørsmål som du brenner for.

Dette studiet er attraktivt for studenter med en sterk interesse for musikkfaget og som ønsker å reflektere, utfordre og tenke nytt om musikkopplæring i alle deler av utdanningsløpet. Tilbudet passer for musikklærere fra ulike praksiser, formelle og uformelle opplæringsarenaer og for studenter som avslutter sin bachelorgrad og ønsker å fortsette fordypningen i fagfeltet.

Studiet blir tilbudt som et heltidsstudium, og også som deltid over tre og fire år.

Kompetanse på høyt nivå

I tillegg til den relevante yrkeskompetansen du utvikler gjennom masterstudiet, vil du også erfare hvordan musikkpedagogisk forskningen foregår – noe som kan vekke nysgjerrigheten mot en videre forskerkarriere.

Masterstudiet i musikkpedagogikk gir deg et bredt grunnlag for å forstå og vurdere musikkundervisning og læring. Gjennom studiet får du musikkpedagogisk kompetanse på høyt nivå, som vil kunne sette deg i stand til å bidra inn i utviklingen av musikkpedagogiske praksiser. Gjennom studiet får du erfaringer knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid og du utvider ditt faglige og sosiale nettverk.

Etter endt studium

Studiet gir grunnlag for mange forskjellige yrkesfunksjoner innenfor musikkpedagogikk og musikkdidaktikk i høyere utdanning, grunnskole- og videregående opplæring samt kulturskoler. Du vil også kunne arbeide med konsulentvirksomhet i musikk- og kulturforvaltningen. Dessuten vil studiet være en god forberedelse for å gå videre med doktorgradsstudiet i musikkpedagogikk.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights