Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Mas­ter­stu­di­et i musikk­te­ra­pi

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Mas­ter­stu­di­et i musikk­te­ra­pi

På masterstudiet i musikkterapi lærer du å bruke musikk for å hente fram ressurser hos mennesker med ulike utfordringer. Sentralt i studiet står musikkens evne til å fremme uttrykksevne og opplevelse av mening, mestring og livssammenheng.

Studiet har en spennende kombinasjon av det praktiske og det teoretiske, med emner som improvisasjon, relasjonskunnskap, vitenskapsteori og forskningsmetode. Du vil lære hvordan musikk kan skape nye muligheter for kommunikasjon og utvikling.

Teoretisk og praksisnær undervisning

Ønsker du å bruke musikk i relasjonelt arbeid og vil jobbe ressursorientert i møte mellom musikk og mennesket gjennom en god kombinasjon av praksis og teori? Da er dette studiet for deg.

Studiet inneholder teoretisk og praksisnær undervisning, og du vil ha praksis på flere felt i løpet av studieløpet. Sammensetningen av fag er unik og du vil ta del i et felt i utvikling.

Etter endt studium

Masterstudiet i musikkterapi gir både en akademisk grad og en profesjonsutdanning. Du får en bred og rik kompetanse som kan nyttes innenfor mange ulike praksisfelt. Musikkterapeuter jobber blant annet innenfor barnevern, sykehjem, sykehus, rusbehandling, fengsel, skole, barnehage, kulturskole og psykisk helsevern. Som musikkterapeut vil du kunne jobbe innen helse og behandling, livskvalitet og utvikling – med barn, unge, voksne og eldre.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights