Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Mas­ter­stu­di­et i kom­po­si­sjon

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Mas­ter­stu­di­et i kom­po­si­sjon

Studiet består av et selvstendig masterarbeid med hovedvekt på komposisjon, og i tilknytning til dette skal du skrive et teoretisk arbeid. I fagene forskerforum og kunstnerisk og estetisk seminar blir du utfordret til å se ditt eget prosjekt i en større musikalsk og samfunnsmessig kontekst.

Etter to års studier forventes det at du vil kunne virke som komponist på nasjonalt nivå. Studiet vil også kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Studieretninger

I tillegg til det generelle studiet i komposisjon innenfor instrumental-, vokal- og elektroakustisk komposisjon, er Master i komposisjon delt inn i to spesialiseringer – jazzkomposisjon for større ensembler og filmmusikkomposisjon.

Filmmusikkomposisjon

På filmmusikkkomposisjon blir deler av undervisningen gitt av Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet. Undervisningen foregår hovedsakelig i nye lokaler ved Myrens verksted i Oslo, men noe undervisning skjer også på Norges musikkhøgskole på Majorstua. Det blir tatt opp studenter til filmmusikkomposisjon annethvert år og det er mulig å søke om opptak til denne studieretningen for studieåret 2022–2023. Søknadsfristen er 15. desember 2021.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights