Videre- og etterutdanning

Musikk 1, 11. – 13. trinn — Peda­go­gisk utvik­lings­ar­beid for musikk­læ­re­re i videre­gå­en­de sko­le og kulturskole

Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Musikk 1, 11. – 13. trinn — Peda­go­gisk utvik­lings­ar­beid for musikk­læ­re­re i videre­gå­en­de sko­le og kulturskole

Utdanningen gir musikklærere i videregående skole og kulturskole faglig påfyll gjennom arbeid med relevante musikkdidaktiske problemstillinger og kompetanse i å gjennomføre utviklingsarbeid i egen praksis. Studiet er samlingsbasert, med en kombinasjon av fysiske og digitale samlinger.

Søkes gjennom Utdanningsdirektoratet innen 1. mars for å få vikar- eller stipendmidler.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights