Bachel­or­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk

Norges Musikkhøgskole
Sammendrag
Bachelor
Oslo
4 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachel­or­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk

Er du samfunnsengasjert og ser musikk i et større og allsidig perspektiv, er dette studiet for deg. Kombinasjonen av spilling, bred sjangerkunnskap, teoretisk refleksjon og undervisningspraksis gir studiet sitt særpreg.

Tre spesialiseringer

Studieprogrammet er delt i tre spesialiseringer: Klassisk musikk, folkemusikk og jazz/pop/rock. I tillegg til hovedinstrument, som også kan være live elektronikk, vil du få undervisning i improvisasjon og bandinstrumenter. Det legges også stor vekt på sjangerbredde og kjennskap til musikalske uttrykk fra ulike deler av verden.

I løpet av de tre første studieårene gjennomgår du en rekke teoretiske og praktiske pedagogikkfag. Gjennom hele studieløpet prioriteres arbeidet med hovedinstrumentet, og fjerde studieår er i sin helhet viet hovedinstrument og valgemner. På denne måten kan du selv velge hva du vil fordype deg i. Det er gjennom hele studiet mye rom for sosialt og faglig samarbeid mellom studenter på alle studieår.

Etter endt studium

På bachelorstudiet i musikkpedagogikk får du en solid breddekompetanse og samtidig gode fordypningsmuligheter, og etter endt studium får du formell lærerkompetanse. Samtidig er studiet et godt grunnlag for videre masterstudier i musikk og musikkrelaterte yrkesfunksjoner både på Musikkhøgskolen og ved andre læresteder.

Kontaktinformasjon til Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole

Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Tlf: 23 36 70 00
Fax 23 36 70 01

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!