Bachelor

Bachel­or­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk

Varighet
4 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
4 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bachel­or­stu­di­et i musikk­pe­da­go­gikk

Er du samfunnsengasjert og ser musikk i et større og allsidig perspektiv, er dette studiet for deg. Kombinasjonen av spilling, bred sjangerkunnskap, teoretisk refleksjon og undervisningspraksis gir studiet sitt særpreg.

Tre spesialiseringer

Studieprogrammet er delt i tre spesialiseringer: Klassisk musikk, folkemusikk og jazz/pop/rock. I tillegg til hovedinstrument, som også kan være live elektronikk, vil du få undervisning i improvisasjon og bandinstrumenter. Det legges også stor vekt på sjangerbredde og kjennskap til musikalske uttrykk fra ulike deler av verden.

I løpet av de tre første studieårene gjennomgår du en rekke teoretiske og praktiske pedagogikkfag. Gjennom hele studieløpet prioriteres arbeidet med hovedinstrumentet, og fjerde studieår er i sin helhet viet hovedinstrument og valgemner. På denne måten kan du selv velge hva du vil fordype deg i. Det er gjennom hele studiet mye rom for sosialt og faglig samarbeid mellom studenter på alle studieår.

Etter endt studium

På bachelorstudiet i musikkpedagogikk får du en solid breddekompetanse og samtidig gode fordypningsmuligheter, og etter endt studium får du formell lærerkompetanse. Samtidig er studiet et godt grunnlag for videre masterstudier i musikk og musikkrelaterte yrkesfunksjoner både på Musikkhøgskolen og ved andre læresteder.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights