Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Mas­ter­stu­di­et i musikk­teori

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Mas­ter­stu­di­et i musikk­teori

Musikkteori, historie og gehør er en del av grunnlaget for det vi gjør på Musikkhøgskolen. Masterstudiet i musikkteori er et engelskspråklig tilbud, unikt i Skandinavia, som vil gi deg praktiske ferdigheter og som vil gjøre deg i stand til å reflektere rundt spennende musikalske problemstillinger med et blikk mot ulike sjangere.

Studiet kan gjennomføres på deltid over 4 år.

Allsidighet

Dette studiet passer for mange – og særlig for deg som vil utforske de musikkteoretiske mulighetene du har som musiker, komponist eller musikkviter. Vi er ute etter allsidighet, og du kan ha bakgrunn fra mange ulike musikalske tradisjoner. Du vil også kunne bruke dette som kilder for improvisasjon og komposisjon.

Studiet gir deg en god mulighet til å gå dypt inn i interessene dine, og gir viktige forutsetninger for videre undervisnings- eller forskingsaktivitet. Masteroppgaven du skriver kan ha ulike vinklinger – fra kunstneriske til mer teoretiske eller pedagogiske temaer.

Etter endt studium

Etter studiet kan du jobbe ved ulike musikkutdanninger, som for eksempel videregående skole, folkehøgskole eller ved universitet eller høyskoler. Du får en musikkspesifikk forskerkompetanse som du også kan bruke videre som musikkviter eller utøver.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights