Bachelor

Prak­tisk-peda­go­gisk utdan­ning PPU

Varighet
1 år / 2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
1 år / 2 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Prak­tisk-peda­go­gisk utdan­ning PPU

Studiet tar sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk kompetanse, der musikklæreren kjenner store deler av dette feltet, og vil mestre arbeid i ulike skoleslag og med ulike elevgrupper innenfor både note-, gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner.

Mange av våre PPU-studenter blir lærere i kulturskolen, grunnskolen eller på videregående, og de fleste profesjonelle utøvere holder på med undervisning ved siden av sitt kunstneriske virke. Da er det en stor fordel å også ha musikklærerutdanning i bagasjen.

PPU-studiet gir formell lærerkompetanse og kvalifiserer for tilsetting i grunn- og videregående skole og kulturskole.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights