Doktorgrad

Ph.d.-programmet i opp­fø­rings­prak­sis, musikk­pe­da­go­gikk og musikkterapi

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Ph.d.-programmet i opp­fø­rings­prak­sis, musikk­pe­da­go­gikk og musikkterapi

Musikkhøgskolen tilbyr doktorgradsutdanning innenfor oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi. Dette ph.d.-programmet er organisert som et heltidsstudium over tre år og består av en opplæringsdel og et selvstendig forskningsarbeid (avhandling).

Har du allerede mastergrad, hovedfag, eller diplomeksamen innenfor det fagområdet du søker opptak til, vil du kunne søke opptak til Ph.d.-programmet i oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi ved Musikkhøgskolen.

Hva inngår i programmet?

I første del av programmet vil du få kurs blant annet i vitenskapsteori, metode, etikk og forskningsformidling. Studiet er lagt opp med forelesninger, veiledning, selvstendig arbeid og aktiv deltakelse.

Systematisk kunnskap og forskningsresultater

Du vil etter studiet ha utviklet omfattende systematisk kunnskap innenfor ditt forskningsområde. Du har tilegnet deg kunnskap om teori og metode for fagområdet, og er i stand til å gjennomføre forskning med høy grad av etisk bevissthet og faglig integritet. Dine forskningsresultater vil bli formidlet i form av en monografi eller en samling av artikler som inngår i høgskolens publikasjonsserie.

Etter endt studium

Etter endt studium er du kvalifisert for å arbeide i blant annet forskerstillinger ved universitetet/høgskoler og med utviklingsarbeid i kulturorganisasjoner.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights