Bachelor

Bachel­or­stu­di­et i kom­po­si­sjon

Varighet
4 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
4 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bachel­or­stu­di­et i kom­po­si­sjon

Komposisjonsstudiet ved Musikkhøgskolen er unikt i Norge ved måten den vil kunne utvikle dine tekniske, kunstneriske og skapende ferdigheter. Studiet tilbyr fag og prosjekter som styrker studentenes evner og kunstneriske refleksjon rundt det å skape.

Studiet egner seg for deg som ønsker å utvikle deg som komponist innen kunstmusikk-feltet. Tilbudet er åpent for komponister av elektronisk og akustisk musikk, og for deg som er spesielt opptatt av musikkteater og andre performative uttrykk.

Veiledning og samarbeid

Komposisjonsstudiet gir deg muligheten til å utvikle egne komposisjoner gjennom veiledning med erfarne komponister. Du tilegner deg også tekniske ferdigheter om elektroniske og akustiske instrumenters muligheter.

Gjennom studiet får du samarbeidet med profesjonelle og studentmusikere gjennom samarbeidsprosjekter med andre kunstarter. Prosjektene legger opp til diskusjoner og samtaler om musikk, kunst og relevante problemstillinger som hjelper deg videre i din utvikling.

Etter endt studium

For mange komposisjonsstudenter blir veien videre å skape musikk og etablere prosjekter med musikere, ensembler eller i samarbeid med kunstnere fra andre felt. Et flertall av studentene fra komposisjonsstudiet arbeider videre som komponister, enten med profesjonelle musikere eller i amatørmusikklivet. Du vil også få muligheten til å utvikle deg som komponist innen musikkteater eller andre mer sceniske musikkuttrykk, eller rette deg mot film eller TV.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights