Bachelor

Bachel­or­stu­di­et i kirke­mu­sikk

Varighet
4 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
4 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bachel­or­stu­di­et i kirke­mu­sikk

Utdanningen gir deg bred faglig kunnskap om musikkarbeidet i norske kirker og menigheter. Solistisk og liturgisk orgelspill, improvisasjon og korledelse er sentrale utøvende fag i studiet, og gir deg sammen med musikkteorifagene en grundig musikerutdanning. I tillegg inneholder utdanningen en rekke kirkemusikkfag som vil gi deg god innsikt i kirkelig praksis, menighetsarbeid og liturgiske handlinger, som for eksempel kirkemusikkforum, orgelkunnskap, repertoar- og partiturstudier, sang, bruksklaver, bibelkunnskap og troslære, og liturgikk og hymnologi.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights