Mas­ter­stu­di­et i utøving

Norges Musikkhøgskole
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Mas­ter­stu­di­et i utøving

Studiets egenart ligger i hvordan du planlegger og gjennomfører masterprosjektet ditt. Dette kan du supplere med blant annet prosjektarbeid, repertoarstudier, valgemner og ekstern praksis i musikklivet. Gjennom emnet Musikken i perspektiv vil du kunne tilegne deg viktig kunnskap og erfaring gjennom en kritisk refleksjon over rollen som utøvende musiker i samfunnet.

Utøvende musiker på høyt nivå

Studiet passer for deg som har et godt faglig grunnlag og sterk motivasjon for å utvikle deg videre som utøvende musiker på høyt nivå. Dette studiet vil sette deg i stand til å bli en aktiv, reflekterende og utforskende kunstner.

I masterstudiet i utøving møter du dedikerte studenter og fremragende lærere fra inn- og utland. Her får du sjeldent gode muligheter til faglig fordypning, og som student står du i sentrum for undervisningen. Du vil også ta del i et samarbeidende og vitalt læringsmiljø i et inkluderende sosialt fellesskap.

Etter endt studium

Studiet gir deg mulighet til kunstnerisk og håndverksmessig videreutvikling og fordypning og legger et godt grunnlag for din yrkesvei og karriere i musikklivet.

Fra studiet fører veien videre til ulike yrker i musikklivet eller til studier i musikkforskning på doktorgradsnivå. Mange studenter på master utøvende studier tar sikte på å kvalifisere seg for faste stillinger, men en stadig større gruppe tar også sikte på en frilanskarriere som gjerne veksler mellom spilling, undervisning, komponering, produsering, dirigering og administrasjon. Mulighetene og kombinasjonene er mange.

Kontaktinformasjon til Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole

Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Tlf: 23 36 70 00
Fax 23 36 70 01

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!