Master

Mas­ter­stu­di­et i utøving

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Mas­ter­stu­di­et i utøving

Studiets egenart ligger i hvordan du planlegger og gjennomfører masterprosjektet ditt. Dette kan du supplere med blant annet prosjektarbeid, repertoarstudier, valgemner og ekstern praksis i musikklivet. Gjennom emnet Musikken i perspektiv vil du kunne tilegne deg viktig kunnskap og erfaring gjennom en kritisk refleksjon over rollen som utøvende musiker i samfunnet.

Utøvende musiker på høyt nivå

Studiet passer for deg som har et godt faglig grunnlag og sterk motivasjon for å utvikle deg videre som utøvende musiker på høyt nivå. Dette studiet vil sette deg i stand til å bli en aktiv, reflekterende og utforskende kunstner.

I masterstudiet i utøving møter du dedikerte studenter og fremragende lærere fra inn- og utland. Her får du sjeldent gode muligheter til faglig fordypning, og som student står du i sentrum for undervisningen. Du vil også ta del i et samarbeidende og vitalt læringsmiljø i et inkluderende sosialt fellesskap.

Etter endt studium

Studiet gir deg mulighet til kunstnerisk og håndverksmessig videreutvikling og fordypning og legger et godt grunnlag for din yrkesvei og karriere i musikklivet.

Fra studiet fører veien videre til ulike yrker i musikklivet eller til studier i musikkforskning på doktorgradsnivå. Mange studenter på master utøvende studier tar sikte på å kvalifisere seg for faste stillinger, men en stadig større gruppe tar også sikte på en frilanskarriere som gjerne veksler mellom spilling, undervisning, komponering, produsering, dirigering og administrasjon. Mulighetene og kombinasjonene er mange.

Norges Musikkhøgskole
Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser. Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer...

Les mer og vis alle utdanninger ved Norges Musikkhøgskole

Highlights