Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Kandidatstudiet i komposisjon

Norges Musikkhøgskole

Kandidatstudiet i komposisjon

Kandidatstudiet i komposisjon - skapere av musikk

Kandidatstudiet i komposisjon skal utvikle fantasi og kreativitet med sikte på ett personlig uttrykk som komponist. Man vil få tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter som gjør det mulig å realisere egnemusikalske stykker og ideer. I løpet av studiet blir man bevisst på hvilke sammenhenger ens kompososjoner er en del av både i estetisk og i samfunnssammenheng.

Ulike oppdrag

Det er hele tiden behov for komponister innenfor ulike sjangre. Eksempler på dette er engangsoppdrag, bestillingsverk eller korttidsoppdrag. Det kan derfor være nødvendig å kombinere dette yrket med annen yrkesaktivitet innfor musikk.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet er fullført og bestått treårig videregående skole eller realkompetanse. I tillegg skal man sende inn tre verk som man har opphavsrett til. Man skal også levere inn ulike hjemmeoppgaver, ha prøve i gehør og musikkteori samt ett avsluttende intervju der man skal gjøre rede for de innsendte verkene.

Norges Musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser.

Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter.

Norges største fagmiljøer i musikk

Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer sikrer god bredde i undervisning, forskning og formidling. Musikkhøgskolen har derfor sterke fagmiljøer innen utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende musikkfag.

Historien til Norges musikkhøgskolestarter i 1973, men høgskolen har en musikalsk arv tilbake til 1800-tallet, med utgangspunkt i musikerfamilien Lindeman.

Blant Europas beste

Musikkhøgskolen har flotte konsertsaler, lydstudioer, Norges største musikkfaglige bibliotek og Oslos største samling av historiske instrumenter. Lokalene er blant Europas beste og mest moderne  for musikkutdanning. Med velutstyrte spesialrom for undervisning, musikkforskning, kreativitet og musikkutfoldelse gis studenter og ansatte optimale ressurser.

Vis alle utdanninger fra Norges Musikkhøgskole

Kontaktinformasjon til Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole

Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Tlf: 23 36 70 00
Fax 23 36 70 01
www.nmh.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!