Vis studentum.no som: Mobil

Kandidatstudiet i kirkemusikk

Norges Musikkhøgskole

Kandidatstudiet i kirkemusikk

Kandidatstudiet i kirkemusikk - for kirkemusikalsk virksomhet

Kandidatstudiet i kirkemusikk er spesielt rettet mot utdanning av kantorer som skal drive sitt virke i Den Norske kirke, og for kirkemusikalsk virksomhet i andre sammenhenger. Kandidatstudiet i kirkemusikk inneholder orgelspill, liturgi/hymnologi og korledning. I første avdeling av studiet utvikles studenten etter ett fastlagt studieopplegg. I andre avdeling kan studenten selv velge utøvende og kirkemusikalske spesialiseringer.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet er fullført og bestått treårig videregående skole eller realkompetanse. Studiet inneholder også ulike opptakskrav og opptaksprøver. Man har egne krav innenfor hovedinstrument samt reportoarkrav i orgel.

Norges Musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser.

Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter.

Norges største fagmiljøer i musikk

Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer sikrer god bredde i undervisning, forskning og formidling. Musikkhøgskolen har derfor sterke fagmiljøer innen utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende musikkfag.

Historien til Norges musikkhøgskolestarter i 1973, men høgskolen har en musikalsk arv tilbake til 1800-tallet, med utgangspunkt i musikerfamilien Lindeman.

Blant Europas beste

Musikkhøgskolen har flotte konsertsaler, lydstudioer, Norges største musikkfaglige bibliotek og Oslos største samling av historiske instrumenter. Lokalene er blant Europas beste og mest moderne  for musikkutdanning. Med velutstyrte spesialrom for undervisning, musikkforskning, kreativitet og musikkutfoldelse gis studenter og ansatte optimale ressurser.

Vis alle utdanninger fra Norges Musikkhøgskole

Kontaktinformasjon til Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole

Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Tlf: 23 36 70 00
Fax 23 36 70 01
www.nmh.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!