Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i musikk og helse - heltid

Norges Musikkhøgskole

Årsstudium i musikk og helse - heltid

Musikk kan brukes til terapi og omsorg. Som student hos oss kan du blant annet ha praksis i fengsel, på asylmottak eller sykehus.

Videreutdanningen i Musikk og helse passer for både helsearbeidere med musikkunnskap og musikere som vil jobbe med omsorg og menneskemøter. Musikkterapeuter jobber blant annet innenfor skole, barnehage, psykiatri, rusbehandling, sykehjem og kriminalomsorg. Musikkterapi er et fag på frammars. Bestått studium kan kvalifisere for opptak til masterstudiet i musikkterapi dersom søker oppfyller kravene for fagsammensetning. Studiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad.

Opptakskrav/Søknad

  • Minimum to års høyere utdanning (120 studiepoeng ).
  • Bestått opptaksprøve i mai.
  • Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Se spesielle krav for søkere som ønsker grunnlag for opptak til mastergradsstudiet i musikkterapi på studiets nettsider.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Opptaksprøvene avholdes i uke 21 på Norges musikkhøgskole.

  • Det vil bli lagt vekt på at søkeren i en individuell prøve skal:
  • Vise musikalsk ferdighet på hoved- og biinstrument, eventuelt flere biinstrument. Du må spille et stykke på hvert instrument (2-5 minutter), og du bestemmer selv sjanger. Du får ikke tilbud om akkompagnatør fra Musikkhøgskolen, men kan velge å ta med egen akkompagnatør.
  • Synge en norsk folketone (uten akkompagnement, utenat).
  • Vise evne til improvisasjon og samspill.
  • Vise generell kunnskap om musikkteori. Dette vises praktisk i en dialog mellom søker og opptaksjury, og ikke via en skriftlig prøve.
  • Vise motivasjon for studiet via samtale med juryen.

I tillegg vil du bli prøvet i prima vista og besifringsspill.

Norges Musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole 

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole med over 750 studieplasser.

Musikkhøgskolen utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger og musikkterapeuter.

Norges største fagmiljøer i musikk

Musikkhøgskolens kvalitet er mulig med svært kompetente fagpersoner. Over 350 årsverk ansatte innen mange sjangre og spesialiseringer sikrer god bredde i undervisning, forskning og formidling. Musikkhøgskolen har derfor sterke fagmiljøer innen utøvende, pedagogiske, teoretiske og skapende musikkfag.

Historien til Norges musikkhøgskolestarter i 1973, men høgskolen har en musikalsk arv tilbake til 1800-tallet, med utgangspunkt i musikerfamilien Lindeman.

Blant Europas beste

Musikkhøgskolen har flotte konsertsaler, lydstudioer, Norges største musikkfaglige bibliotek og Oslos største samling av historiske instrumenter. Lokalene er blant Europas beste og mest moderne  for musikkutdanning. Med velutstyrte spesialrom for undervisning, musikkforskning, kreativitet og musikkutfoldelse gis studenter og ansatte optimale ressurser.

Vis alle utdanninger fra Norges Musikkhøgskole

Kontaktinformasjon til Norges Musikkhøgskole

Norges Musikkhøgskole

Slemdalsveien 11
0369 Oslo

Tlf: 23 36 70 00
Fax 23 36 70 01
www.nmh.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!