Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnssikkerhet - Master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Stavanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Om utdanningen

Ta master i samfunnssikkerhet på Universitetet i Stavanger

Masterstudiet i samfunnssikkerhet handler om å studere uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste.

Studieprogrammet har to spesialiseringer: teknisk samfunnssikkerhet og samfunnssikkerhet.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag: mediefag, hotell- og reiseliv, helse- og sosialfag, økonomi og jus og samfunnsfag. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Fagområder som kvalifiserer til opptak på master i samfunnssikkerhet er:

 • Sosiologi
 • Psykologi
 • Pedagogikk
 • Sosialantropologi
 • Jus
 • Statsvitenskap
 • Samfunnsfag
 • Helse- og sosialfag
 • Økonomi/administrasjon
 • Hotell- og reiseliv
 • Politiutdanning
 • Lærerutdanning
 • Journalistikk
 • Historiefag
 • Redningstjeneste
 • Forsvar

Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi og statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått minst 4 av følgende 5 emner:
- BSA145 Risikosamfunnet (10 sp)
- BSA230 Politikk og risiko (10 sp)
- BSA240 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10 sp)
- BSA250 Kriser og samfunnssikkerhet (10 sp)
- BSA260 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10 sp)

Det gis også tilleggspoeng til andre studenter med bachelor i samfunnssikkerhet, for eksempel fra Universitetet i Tromsø og fra Metropol (København).

For å velge spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet må du ha: Bachelor i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Treårig bachelorstudium i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Annen teknisk-naturvitenskapelig utdanning kan også kvalifisere til opptak etter individuell vurdering.

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!