Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnssikkerhet - Master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Stavanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Samfunnssikkerhet - Master

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn.

Studiet gir en bred presentasjon av hvordan sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Perspektiver innen samfunnssikkerhet gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner.

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag: mediefag, hotell- og reiseliv, helse- og sosialfag, økonomi og jus og samfunnsfag. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det.

Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller annet utdanningsløp av minimum 3 års omfang innen samfunnsvitenskapelige fag (180 studiepoeng/60 vekttall). Graden må ha en faglig fordypningskomponent på minimum 80 studiepoeng, eller en integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang.

Søkere til studiet i samfunnssikkerhet, som har profesjonsutdanning innen sikkerhetsrelaterte fag som redningstjeneste og forsvar, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.

Søkere med andre tverrfaglige bachelorutdanninger som oppfyller dybdekravet, vil bli vurdert av opptakskomiteen.

For mer detaljert informasjon, besøk Universitetet i Stavangers hjemmesider.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetet sin enhet for etter- og videreutdanning.

Studentliv 

På UiS kan du være aktiv i studentorganisasjoner og linjeforeninger som er knyttet til ditt fakultet, engasjere deg i studentenes rettigheter i studentorganisasjonen StOr eller jobbe i studentmediet SmiS. Ved å engasjere deg får du mange venner på tvers av studiene og du vil opparbeide deg et sosialt og nyttig nettverk.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!