Vis studentum.no som: Mobil

Realfagskurs helårig

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Forkurs
Stavanger
1 år / 2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Realfagskurs helårig

Realfagskurset er for deg som har generell studiekompetanse, men som mangler fordypning i matematikk (R1/R2) og/eller fysikk (FY1) fra videregående skole. Med generell studiekompetanse og realfagskurs kvalifiserer du for opptak til bachelor og 5- årig master/ sivilingeniør.
Realfagskurset i matematikk og fysikk kan du også ta på ett semester.


Fleksible løsninger

Undervisning vil bli fortløpende vurdert ut fra gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet. Kurset kan kombineres med jobb og for dere som ikke har anledning til å møte på forelesningene, tilbys disse digitalt. I matte og fysikk har vi utviklet et filmbibliotek, hvor det gjennomgås grunnleggende ferdigheter i fagene. Vi anbefaler likevel å være tilstede i undervisningen for å best læringsutbytte. Høy arbeidsinnsats er en forutsetning for å lykkes med kurset.

Samlinger

Det er fire obligatoriske samlinger i løpet av kurset og en må møte på disse for å få gå opp til eksamen i fysikk. Det er satt opp to eller flere dager til hver samling og en møter kun til én av disse dagene.

Samling 1: Datoer kommer
Samling 2: Datoer kommer
Samling 3: Datoer kommer
Samling 4: Datoer kommer

Som realfagsstudent vil du bli inkludert i alle studenttilbud og være en del av vårt studentmiljø.

Hvis du har yrkesfaglig utdanning, men mangler generell studiekompetanse, kan du søke opptak til Forkurs for ingeniører for å kvalifisere deg for ingeniørutdanning.

Eksamen

Realfagskurset inneholder fagene matematikk og fysikk. Eksamen er nasjonalgitt, og avholdes ved UiS dersom smittevernregler tillater fysisk oppmøte. Reisekostnader eller andre kostnader i tilknytning til eksamen må dekkes av kandidaten selv.

Pris

Kun semesteravgift: 740,-


Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!