Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Byggingeniør - bachelor

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Byggingeniør - bachelor

Byggingeniørstudiet gir deg spennende muligheter til å fordype deg i konstruksjon, prosjektering og drift av byer, nabolag, bygninger, veier, uterom, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore.

Byggingeniører planlegger og prosjekterer nye bygg og anlegg samt forvalter, drifter og vedlikeholder eksisterende bygg. Du bør være interessert i realfag og tekniske løsninger og ønske å ta ansvar for små og store prosjekter.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Avhengig av hvilken studieretning du velger, får du kompetanse som kan bidra til å nå målene for en bedre verden. For eksempel:

Etter første semester kan du velge mellom følgende studieretninger: konstruksjonsteknikk, byplanlegging eller infrastruktur. Konstruksjonsteknikk hører til Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Infrastruktur og byplanlegging hører til Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper. Oppgavene etter endt utdanning kan omfatte beregninger i forbindelse med bygging av hus, industribygg, broer, plattformer og andre konstruksjoner.

Lærer deg å analysere, planlegge og utforme bærekraftige, sunne og klimasmarte byer og tettsteder som tilbyr høy livskvalitet. I studiet blir det arbeidet på ulike nivåer fra lokale gate- og byområder til hele kommuner og regioner. 

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights