Byggingeniør bachelor

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Bachelor
Stavanger
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Byggingeniør bachelor

Byggingeniørstudiet gir deg spennende muligheter til å fordype deg i konstruksjon, prosjektering og drift av byer, nabolag, bygninger, veier, uterom, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore.
Byggingeniører planlegger og prosjekterer nye bygg og anlegg samt forvalter, drifter og vedlikeholder eksisterende bygg. Du bør være interessert i realfag og tekniske løsninger og ønske å ta ansvar for små og store prosjekter.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Uavhengig av hvilken studieretning du velger, får du kompetanse som bidrar direkte i arbeidet med å nå målene for en bedre verden.

  • FNs bærekraftsmål nr. 6: Rent vann og gode sanitærforhold
  • FNs bærekraftsmål nr. 7: Ren energi til alle
  • FNs bærekraftsmål nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
  • FNs bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Studieretninger

Etter første semester kan du velge mellom følgende studieretninger: konstruksjonsteknikk, byplanlegging eller teknisk planlegging.

Studieretning Konstruksjonsteknikk:

omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper. Oppgavene etter endt utdanning kan omfatte beregninger i forbindelse med bygging av hus, industribygg, broer, plattformer og andre konstruksjoner. Etter endt bachelorgrad kan du som har valgt konstruksjonsteknikk fortsette på masterstudiet i marin- og offshoreteknologi eller konstruksjons- og maskinteknikk.

Studieretning Byplanlegging:

lærer deg å analysere, planlegge og utforme bærekraftige, sunne og klimasmarte byer og tettsteder som tilbyr høy livskvalitet. I studiet blir det arbeidet på ulike nivåer fra lokale gate- og byområder til hele kommuner og regioner. 

Kompetansen etter fullført utdanning kvalifiserer deg til å jobbe i offentlige eller private foretak som driver med fysisk planlegging eller transportplanlegging. Etter endt bachelorgrad kan du fortsette på masterstudiet i byplanlegging.

Studieretning Teknisk planlegging:

er orientert mot planlegging med hovedvekt på bærekraftig arealplanlegging og funksjonell og teknisk prosjektering av vei, vann og avløp. Etter endt bachelorgrad kan du fortsette på masterstudiet i byplanlegging.

Du er kanskje også interessert i:

  • Maskiningeniør bachelor
  • Automatisering og elektronikkdesign bachelor
  • Byplanlegging master 5 år
  • Konstruksjoner og materialer master 5 år

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!