Vis studentum.no som: Mobil

Distriktsvennlig sykepleierutdanning – Ryfylke

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Bachelor
Stavanger
3 år / 6 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Distriktsvennlig sykepleierutdanning – Ryfylke

Det er et stort behov for sykepleiere i distriktene rundt Rogaland. Studiet vil være tilrettelagt for studenter som ikke kan møte daglig på campus blant annet på grunn av bosted eller ønske om å bli boende i distriktet. Det stilles krav om geografisk tilknytning til Ryfylke. Søker må fremlegge gyldig bostedsattest. Det er også åpent for søkere som bor i Ryfylke, men tilhører Sandnes- eller Stavanger Kommune.

Les mer: 9,1 millioner til fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie

En sykepleier møter mennesker i alle aldre som trenger helsehjelp. Som sykepleier må du lære å kommunisere og samhandle med pasienter og pårørende med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. 


Arbeids- og undervisningsform

Distriktsvennlig sykepleierutdanningen er et treårig studium med emner innenfor sykepleievitenskap, naturvitenskap (anatomi, fysiologi, sykdomslære) og samfunnsvitenskap (pedagogikk, psykologi, jus). Sykepleierkompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis.  Arbeids- og undervisningsformene varierer mellom forelesning, gruppe/kollokviearbeid, selvstudium, veiledete praksisstudier, samt simulering og ferdighetstrening. Undervisningen foregår digitalt og ved samlinger både lokalt i Ryfylke og på campus ved Universitetet i Stavanger. I løpet av studiet er det mulig å avvikle deler av praksis i utlandet. 

Studieplan og emner

Studiet har samme studieplan som bachelor i sykepleie. Det stilles krav at studenter møter på campus for å avlegge eksamen.

Praksisstudier

Sentralt i sykepleierutdanningen er møte med pasienter og pårørende. Praksisstudiene, inkludert ferdighetstrening og simulering, utgjør derfor halvparten av utdanningen. 

Studenter gjennomfører totalt seks perioder med kliniske praksisstudier i løpet av utdanningen. Disse vil foregå både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Praksisplassene er fordelt i Hjelmeland, Suldal, Sauda og Strand.  

Alle studenter må være forberedt på å ha praksisstudier både ved Stavanger Universitets Sjukehus (SUS) og utenfor egen kommune, samt å følge praksisstedets arbeidstid. Les mer om praksis i helseutdanning her. 

Digitale læringsverktøy i utdanningen 

Sykepleierutdanningen ved UiS bruker flere digitale løsninger i undervisning og ferdighetstrening. 
Det forventes at studentene disponerer egen bærbar PC og har tilgang til internett.  
I Kjell Arholms hus har UiS to sykepleielaboratorium. Den ene er utformet som en sengepost på sykehus. Gjennom simulering og ferdighetstrening i lab får studenter øve på praktiske prosedyrer og simulere situasjoner som er relevante for utfordringer de vil møte i praksis og i arbeidslivet etter fullført utdanning. 

Prosedyrefilmer for sykepleierutdanningen 

UiS har produsert over 60 prosedyrefilmer til bruk i sykepleierutdanningen. Hvordan stelle sår, sette kateter eller måle blodsukker er blant filmene våre studenter kan ta i bruk i forberedelse til ferdighetstrening. Filmene hjelper studenter med å tilegne seg praktiske ferdigheter – og øker læringsutbyttet under treningen. 

App for trening i praktiske sykepleieprosedyrer  

Ferdigheter i prosedyrer er sentralt i sykepleieutdanningen. UiS har derfor utviklet en ny app til bruk i ferdighetstrening.  Løsningen kan brukes til egentrening, men er også laget for at dere som studenter kan veilede hverandre.     

DigiSim Nurse Training App er tilgjengelig i beta-versjon fra Google Play og App Store til bruk på smarttelefoner. 

E-læringsressurs for sykepleiestudenter 

UiS har utviklet Erasmus Nursing til bruk i sykepleierutdanningen. Ressursen er tilgjengelig både i nettversjon og som app på App Store og Google Play.  

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!