Vis studentum.no som: Mobil

Geovitenskap og energiressurser - bachelor

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Bachelor
Stavanger
3 år, 6 semester
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Geovitenskap og energiressurser - bachelor

Tiden er inne for et energiskifte som innebærer mindre fossil energi og mer energimiks. Skiftet innebærer bruk av både fornybar og fossil energi for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Samtidig bidrar befolkningsvekst, økt levestandard og energietterspørsel til samfunnsutfordringer i overgangen til lavkarbonenergi.

På bachelorprogrammet i geovitenskap og energiressurser tar vi for oss disse utfordringene. Studiet vil øke din forståelse av:

 • De geologiske ressursene for energimiksen
 • Letingen etter og utviklingen av disse ressursene
 • Rollene av hver energitype i energimiksen
 • Reduksjon av karbonandelen fra energiutslipp

En bachelorgrad i geo- og energiressurser åpner for flere mastergradsprogrammer avhengig av emnekombinasjoner i bachelorgraden.

Blant annet kan du søke masterstudier i energi, reservoar og geovitenskap, petroleumsteknologi, Computational Engineering og Risk Analysis.

Undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren

Som student på bachelorprogrammet i geo- og energiressurser vil du få innsikt i sammenhengen mellom undergrunnen, atmosfæren og hydrosfæren.

Energiressursene er resultatet av geologiske prosesser i jordkloden. Undergrunnen bidrar til ca. 80% av energimiksen og derfor er forståelsen for geologiske prosesser i undergrunnen viktig i overgangen til bærekraftig energiproduksjon.

Andelen karbondioksid i atmosfæren kan for eksempel reduseres ved å lagre CO2 i reservoarer i undergrunnen. Dette kan samtidig gi bærekraftig produksjon av hydrokarboner som kan imøtekomme verdens økende energibehov.

I tillegg er kunnskapen om undergrunnen essensiell ved utviklingen av gruvedrift (både på land og offshore), geotermisk energi, varmelagring, og hydrogenlagring. Vann-, vind- og solenergi er ellers hovedsakelig relatert til jordens overflate og atmosfære, men er også avhengig av geologi.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Med bachelor i geovitenskap og energiressurser får du kompetanse som bidrar direkte i arbeidet med å nå målene for en bedre verden.

 • FNs bærekraftsmål nr. 6: Rent vann og gode sanitærforhold
 • FNs bærekraftsmål nr. 7: Ren energi til alle
 • FNs bærekraftsmål nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
 • FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
 • FNs bærekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringene
 • FNs bærekraftsmål nr. 14: Livet i havet
 • FNs bærekraftsmål nr. 15: Livet på land

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!