Bachelor

Digital serviceledelse - bachelor

Varighet
3 år / 6 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år / 6 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Digital serviceledelse - bachelor

Det er et stort behov i arbeidsmarkedet for kompetanse innen serviceledelse, digitalisering og business analytics.
Digitalisering av tjenesteyting bidrar til større effektivitet, men også muligheten til å forandre og forbedre brukerens opplevelse. Etterspørselen etter digitale «løsninger» vil være økende innen alle servicenæringer, private og offentlige, som helse og velferdstjenester, finansielle tjenester, detaljhandelen med flere.
Reiseliv, hotell og restaurantsektorene har stort utviklingspotensiale som kan sikre innovativ forretningsutvikling og økt konkurransekraft regionalt, nasjonalt og i den internasjonale konkurransearenaen. Eksempler på digitale forretningsmodeller som har innovert og endret reiselivsbransjen er digital distribusjon av tjenester, sosiale nettverk hvor reise, oppholds og spiseopplevelser omtales og kommuniseres, og realisering av delingsøkonomi i selskaper som for eksempel Airbnb og Uber.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger

Opptakskrav/Søknad

Krav om generell studiekompetanse.

Kostnader

Digitalisering av privat og offentlig virksomhet skjer over alt i samfunnet og kompetansen som dette studiet gir har en bred anvendelse i arbeidsmarkedet. Studieprogrammet vil være relevant for stillinger som:

Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights