NORINT årsstudium, trinn 3 og 4.

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Årsstudium
Stavanger
1 år / 2 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

NORINT årsstudium, trinn 3 og 4.

Målet med studiet er å utvide kunnskaper og ferdigheter i norsk språk, kultur, litteratur og samfunn både reseptivt og produktivt med meget god presisjon i allmenne og faglige sammenhenger.

Bestått skriftlig og muntlig eksamen fra emnet HNO230 gir grunnlag for inntak til studier ved universiteter og høgskoler i Norge.

I dette årsstudiet inngår arbeidsformer som obligatorisk undervisning (75 %) i klasserom, språklaboratorium, forelesninger, gruppearbeid, museumsbesøk, muntlige studentpresentasjoner og skriftlige innleveringer.

Emnet HNO240 stiller høye krav til egeninnsats og selvstendig arbeid og anbefales spesielt for studenter som har fått karakteren C eller bedre på eksamen i HNO230. Målet for trinn 4 er at studentene skal ha nådd nivå C1 i følge Det felles europeiske rammeverket for språk.

For å bli tatt opp på dette årsstudiet må søkere dokumentere norskkunnskaper på B1-nivå skriftlig og muntlig.

I høstemnet HNO230 har studentene cirka 12 undervisningstimer per uke i tillegg til obligatoriske arbeidsgrupper. I våremnet HNO240 har studentene cirka 6 undervisningstimer per uke fordelt på to ukedager. I begge emnene har studentene muntlige og skriftlige obligatoriske arbeidskrav. På emnet HNO240 skal studentene i tillegg skrive en lengre oppgave (1500 ord +/- 10%).

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!