Barnehagelærer, bachelor deltid

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Bachelor
Stavanger
4 år / 8 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Barnehagelærer, bachelor deltid

Utdanningen kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage. Den gir deg en allsidig kompetanse og kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø, samt innsikt i og erfaring med de oppgavene barnehagelærere møter i yrket.

Studiet har 100 dagers veiledet praksis hvor du blir kjent med barnehagelærerens rolle og livet i barnehagen. Du skal ha 95 dager med veiledet, variert og vurdert praksis i universitetets praksisbarnehager, samt 5 dagers praksis i grunnskole. Studenter skal, som hovedregel, være i forskjellige praksisbarnehager i hver nye praksisperiode gjennom studiet. Praksis på 1. trinn deltid er i uke 11-16.

Studiet er inndelt i flere kunnskapsområder og fag der du lærer om barns lek og læring, natur og bevegelse, samfunn og livssyn, språk og matematikk, kultur og kreativitet, og ledelse og samarbeid.

Å være barnehagelærer handler om å kunne legge til rette for gode opplevelser og erfaringer, trivsel, lek og læring for barn i barnehagen. I studiet vil du lære mer om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du vil også få en bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø, og du får god innsikt i hvordan lede barn og voksne på ulike arenaer.

Fullført studium kvalifiserer blant annet til opptak til master i barnehagevitenskap, master i spesialpedagogikk og master i endringsledelse.

Studiet er samlings- og nettbasert over fire studieår. Det er 4-6 samlinger ved Universitetet i Stavanger hvert semester. Hver samling har 3 til 4 undervisningsdager. Dette er et arbeidskrevende studium, med en arbeidsbelastning på 75% av fulltid. Det innebærer et forventa arbeidsomfang på om lag 28 timer per uke. Studenter anbefales derfor ikke å jobbe mer enn opp til 60 % ved siden av studiet.

Siste studieår kan du velge mellom de fordypningsemnene som tilbys ved instituttet. Det er også mulig å gjennomføre 8. semester av studiet i utlandet.

Du er kanskje også interessert i:

  • Barnehagelærer (heltid)
  • Barnehagelærer, arbeidsplassbasert (deltid)
  • Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 master 5 år

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!