Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Engelsk språk og litteratur bachelor

Varighet
3 år / 6 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år / 6 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Engelsk språk og litteratur bachelor

I en globalisert verden er utdypende kunnskap om engelsk språk og kultur svært vesentlig for å kunne kommunisere effektivt. Økt innsikt i språkkulturene vil gi deg bedre forståelse for vår tids verdensspråk.

Engelskspråklig litteratur både reflekterer og kommenterer samfunnet, og studentene vil gjennom romaner, poesi og drama få innblikk i og en bedre forståelse av hvordan ulike litterære tema utvikler seg i relasjon til endringer i samfunnet, både i et moderne og et historisk perspektiv.

Bachelorstudiet er bygget opp slik at studentene tar engelske grunnemner det første året (to språkemner og to litterære emner), og velger et fag 2 det andre året. Du kan velge mellom blant annet nordisk, religionsstudier og historie.

Bachelorprogrammet i engelsk har en såkalt opt-out policy når det gjelder utveksling. Det vil si at det forventes at du tar ett semester ved en institusjon i et annet land, og det legges opp til at dette skal foregå i 5. semester (år 3). UiS har avtaler med en rekke institusjoner i Europa og resten av verden, så mulighetene for et flott utenlandsopphold er mange og gode. (Det er ikke obligatorisk å reise på utveksling, men studenten må selv velge denne muligheten bort).

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Stavanger
Universitetet i Stavanger
Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere....

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Stavanger

Highlights