Vis studentum.no som: Mobil

Drama- og teaterkommunikasjon

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Årsstudium
Stavanger
1 år / 2 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Drama- og teaterkommunikasjon

Drama- og teaterkommunikasjon har som formål å forberede studentene til å anvende teater som kunst og læringsform i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring. Du vil bli utfordret til å utforske din egen kunstneriske stemme, hvordan du kan bruke drama og teater i klasserommet og samtidig tilegne deg kunnskaper og ferdigheter i å lære bort og inspirere ved hjelp av teaterets skapende verktøy.

Du vil få en undervisningskompetanse som gir dybdelæring og pedagogiske strategier med fokus på utvikling av kreativitet, innovasjon, samarbeid og entreprenørskap hos elevene.  

Studentene vil lære skuespillerfag og teaterproduksjon, og hvordan dette anvendes i drama-og teaterpedagogikk i en flerkulturell kontekst. Undervisningen veksler mellom forelesning, drøfting, kunstneriske prosjekter og praktisk arbeid, hvor du får brukt dine kunstneriske evner.

Undervisningen gis med et hovedfokus på utforskende og skapende arbeid gjennom kunstneriske prosjekter, men krever også selvstendig refleksjon og innsikt i grunnleggende drama- og teaterfaglige teorier. All undervisning foregår i tett samarbeid med resten av studentgruppen.

Vi lover deg flere spennende teoretiske og praktiske muligheter til å utøve drama og teaterfaget blant barn og unge. Vi vil ha et kreativt søkelys på hvordan du kan utvikle sterke og skapende felleskap og trygge læringsarenaer i skolen og kulturlivet, gjennom drama- og teaterpedagogikkens formspråk og metoder. Du vil få personlig og tett oppfølging fra de faglig ansatte ved dramastudiet.

Studiet går over ett år, men som grunnskolelærerstudent kan du også velge å det som et fordypningsemne over ett semester. Studiet kan også inngå i lektorutdanningen ved UiS.

I andre semester er studiet åpent for internasjonale studenter. Undervisningen foregår da i en interkulturell kontekst og undervisningsspråket er engelsk.

Studiet kvalifiserer til videre studier innen drama- og teater ved andre utdanningsinstitusjoner.

Du er kanskje også interessert i:

  • Kunst og håndverk

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!