Vis studentum.no som: Mobil

Barnevernspedagog bachelor

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Bachelor
Stavanger
3 år, 6 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Barnevernspedagog bachelor

Barnevernspedagogen har særlig fokus på barn og unge som har, eller står i fare for å få sosiale og/eller psykiske problemer. 

Som barnevernspedagog vil din oppgave være å forbedre og sikre gode levekår for barn og unge gjennom målrettet arbeid med deres familiesituasjon og nærmiljø. 

Barnevernspedagogen skal også ha faglig kompetanse og kunnskap om hva det innebærer å jobbe barnevernfaglig i et flerkulturelt samfunn. 

Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike undervisningsopplegg på campus, mens ett semester – det fjerde, er avsatt til ekstern praksis. Det er også mulig å søke om å få ta praksis i utlandet. 

Utdanningen er delt inn i følgende fire hovedemner: 

  • Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner 
  • Psykologiske og helsefaglige emner 
  • Pedagogiske emner 
  • Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge 

Fra høsten 2022 skal UiS tilby master i barnevernsarbeid. I årets statsbudsjett har regjeringen nå øremerket 25 studieplasser til studiet i Stavanger.

Skikkethetsvurdering, rammeplan og praksisreglement

Det er krav til at studenter ved dette studieprogrammet leverer politiattest ved studiestart.
Forskrift om skikkethet ved høyere utdanning
Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning

Internt reglement for praksis ved Institutt for sosialfag (pdf)Download Søke overflytting til 2. studieår ved barnevernsutdanningen ved UiS?Download

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!