Kommunikasjon årsstudium

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Årsstudium
Stavanger
1 år / 2 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Kommunikasjon årsstudium

Kommunikasjon utgjør selve grunnlaget for menneskelig samhandling. Strategisk kommunikasjon er en integrert del av sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske virksomheters deltakelse i samfunnet. Etter hvert som samfunnet i økende grad digitaliseres, blir kommunikasjonsfaglig kompetanse i arbeidslivet stadig mer relevant.

Årsstudiet i kommunikasjon gir deg en innføring i kommunikasjonsfaglige prosesser i arbeids- og organisasjonslivet og er rettet mot deg som ønsker å arbeide med kommunikasjon i privat eller offentlig sektor.

Som kommunikasjonsstudent lærer du om kommunikasjon som prosess, internkommunikasjon, eksternkommunikasjon, retorikk, etikk og skillelinjer mellom kommunikasjon og markedsføring, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon, strategisk kommunikasjon og kommunikasjon på digitale plattformer og i sosiale medier.

Digital kompetanse en sentral del av læringen på studiet. Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologi gir til å forbedre og fornye kommunikasjonsformer og innhold. Derfor handler ikke digitalisering bare om teknologi, men like mye om viljen og evnen til endring. På årsstudiet i kommunikasjon lærer du å arbeide på flere digitale medieplattformer og å ta i bruk eksisterende teknologi. Samtidig lærer du å reflektere over hva som kunne gjort teknologien mer hensiktsmessig og budskapet mer effektivt for de som bruker den.

Studiet tar også for seg hvordan språk og innpakning påvirker mottakeren av det som blir kommunisert, og det å ha brukeren i sentrum.

Studentaktive læringsformer og dialog er en viktig del av studiet, som kombinerer både teori og praksis. Det stilles derfor store forventninger til aktiv deltagelse fra både studenter og lærere.

Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse, men er særlig nyttig for deg som allerede har en utdannelse og som ser behovet for profesjonalisering av kommunikasjonen i den bedriften, organisasjonen eller fagfeltet du arbeider i.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!