Vis studentum.no som: Mobil

Risikostyring og sikkerhetsledelse - Master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Deltid
90 studiepoeng, modulbasert
Master, 2 år
Oppstart: Høst og vår - Stavanger
Ja

Om utdanningen

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det moderne samfunnet. Studiet passer for ansatte i private og offentlige virksomheter som ønsker økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet.

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Blir du tatt opp til grunnmodulen Risiko, sikkerhet og sårbarhet, er du automatisk kvalifisert til Masteroppgaven når de valgfrie kursene er bestått.

Godkjenning av kurs fra andre studieretninger/studiesteder

Det kan være aktuelt å søke godkjenning av inntil 30 studiepoeng for relevante kurs på mastergradsnivå tatt ved andre studieretninger ved UiS eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Disse kan da komme til erstatning for ett eller flere av de valgfrie kursene.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergraden utgjør totalt 90 studiepoeng og består av et obligatorisk kurs på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgfrie kurs, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

NB! Alle kursene kan tas uavhengig av hverandre. Det betyr at du kan ta ett eller flere av kursene før du bestemmer deg for å ta hele mastergraden.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!