Vis studentum.no som: Mobil

Religion, kultur og samfunn - Master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Stavanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Religion, kultur og samfunn - Master

Masteren i religion, kultur og samfunn fokuserer på hva slags innhold og funksjon religion og livssyn har i samtiden, både på kultur- og samfunnsplan, i forskningen og for det enkelte menneske. Det gir bred oversikt og fordypning og tar opp både globale, nasjonale og lokale perspektiver.  

Studiet er todelt, med fellesemner (60 sp) og en individuell avhandling (60 sp). Fellesemnene tematiserer religionens rolle i maktrelasjoner, migrasjon og globale utviklingstrekk, men gir også et særskilt fokus på religion innenfor kunst, populærkultur skole, identitetstematikk og klimautfordringer. I tillegg tar fellesemnene opp vitenskapelig teori og metode og belyser verdispørsmål som er relevant for arbeidslivet.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad eller tilsvarende med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng religionsfag. Minst 30 studiepoeng av fordypningsområdet må bygge på emner på lavere nivå innen fordypningsområdet.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetet sin enhet for etter- og videreutdanning.

Studentliv 

På UiS kan du være aktiv i studentorganisasjoner og linjeforeninger som er knyttet til ditt fakultet, engasjere deg i studentenes rettigheter i studentorganisasjonen StOr eller jobbe i studentmediet SmiS. Ved å engasjere deg får du mange venner på tvers av studiene og du vil opparbeide deg et sosialt og nyttig nettverk.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!