Vis studentum.no som: Mobil

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) - Master

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Heltid
2 år, 120 studiepoeng
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Stavanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Økonomi og administrasjon (Siviløkonom) - Master

Mastergradsstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) er blant de mest anerkjente utdanningene i landet og gir deg allsidige karrieremuligheter i næringslivet i Norge og utenlands.

Som masterstudent i økonomi og administrasjon velger du hovedprofil (major) og en støtteprofil (minor). For å etablere en felles faglig og sosial plattform består 1. semester likevel av fellesemner som er obligatoriske for alle profiler.

2. semester fortsetter med spesialiseringsemner på en av fire hovedprofiler: Innovasjon, Økonomiske analyse, Anvendt finans eller Strategisk markedsføring. 3. semester vies valgemner på tvers av profilene og/eller utveksling, som kan legge grunnlag for en støtteprofil (minor).

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad i økonomisk-administrative fag eller revisjonsfag. Studenter med annen type bachelorutdanning kan også søke opptak, men under forutsetning av at de i sin utdanning oppfyller fagkrav fastsatt av Universitets- og høyskolerådet for økonomisk-administrativ utdanning (UHR-Økonomi og administrasjon).

UHR-Økonomi og administrasjon:
1. 120 studiepoeng skal være innen økonomiske og administrative emner.
2. 90 studiepoeng skal være innen følgende fagområder:
a) 30-45 studiepoeng innen bedriftsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- finansregnskap
- økonomistyring
- investering og finansiering
b) 30-40 studiepoeng innen administrasjonsfag. Følgende tema må være dekket:
- markedsføring
- organisasjon og ledelse
- foretaksstrategi
c) 15-30 studiepoeng innen samfunnsøkonomiske fag. Følgende tema må være dekket:
- makroøkonomi
- mikroøkonomi
d) 20-30 studiepoeng innen metodefag. Følgende tema må være dekket:
- matematikk for økonomer
- statistikk for økonomer
- samfunnsvitenskapelig metode
e) 7,5-15 studiepoeng innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft.
Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad / Siviløkonom (120 studiepoeng)

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetet sin enhet for etter- og videreutdanning.

Studentliv 

På UiS kan du være aktiv i studentorganisasjoner og linjeforeninger som er knyttet til ditt fakultet, engasjere deg i studentenes rettigheter i studentorganisasjonen StOr eller jobbe i studentmediet SmiS. Ved å engasjere deg får du mange venner på tvers av studiene og du vil opparbeide deg et sosialt og nyttig nettverk.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!