Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Bachelor
Fredrikstad
3 år
Heltid

Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag

Hvordan kan vi bidra til å løse utfordringer som høyt sykefravær, utstøting, manglende tilrettelegging og inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet? Hvordan påvirkes menneskers livssituasjon av arbeidslivets utfordringer, rammebetingelser og lovverk?

Gjennom studieprogrammet i arbeids- og velferdsfag får du en solid kompetanse på arbeidsinkludering. Det er en fremtidsrettet utdanning med menneskets ressurser i sentrum, og fokus på arbeidsrelaterte temaer innen helse og velferd. Denne utdanningen finner du kun ved Høgskolen i Østfold og den gir deg en unik fagkombinasjon og tittelen velferdsviter. 

Innhold i studiet

Du lærer om arbeids- og velferdspolitikken, arbeids- og diskrimineringsrett, brukeres rettigheter og plikter, arbeidspsykologi og arbeidssosiologi, sosial inkludering og integrering. Studiet gir teoretisk og praktisk forståelse av arbeids- og velferdssektoren og private virksomheters personal/HR-arbeid, og du lærer å innhente og bruke forskningsbasert kunnskap som grunnlag for din yrkesutøvelse.

Gjennom ferdighetstrening vil du lære deg ulike kartleggingsverktøy, saksbehandling, kommunikasjonsferdigheter, oppfølging og veiledning. Arbeids- og velferdsfag inneholder også prosjektarbeid/feltarbeid, og kan gi deg mulighet til å være mentor for voksne i en flerkulturell kontekst.

Du kan også velge å ta deler av studiet utenlands i samarbeid med en av høgskolens partnerskapsinstitusjoner. Les mer under studieopphold i utlandet.

Studiemiljø

I studiet kan du forvente stort engasjement og tett kontakt med både lærere og medstudenter. Det er ca. 40-50 studenter i hvert kull, og du lærer gjennom forelesninger, gruppearbeid, seminar, selvstudium, ferdighetstrening, simulering, prosjektarbeid og feltarbeid. I utdanningen har vi også flere spennende gjesteforelesere fra privat og offentlig næringsliv. Noe kommunikasjonsundervisning foregår ved SimFredrikstad, som er en øvingsarena hvor studentene får tilrettelagt undervisning gjennom ferdighetstrening og simulering på en jobbrealistisk arena.  

 

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!